Samorząd Rejonu Wileńskiego: pożyczka jest niezbędna w celach inwestycyjnych i modernizacyjnych

Samorząd Rejonu Wileńskiego, reagując na wzrost zainteresowania mediów sprawą planowanego zaciągnięcia 10-milionowej pożyczki przez samorząd, oświadcza, że środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych oraz wykupienie sieci inżynieryjnych oraz dróg w Rudominie w celu ich modernizacji.

Część pożyczki – 6,2 mln Lt – przeznaczona zostanie na realizację projektów inwestycyjnych, pozostałe zaś 3,8 mln Lt – na wykupienie sieci inżynieryjnych należących do SA „Vilniaus paukštynas”.

Samorząd Rejonu Wileńskiego dąży do modernizacji rejonu oraz możliwie największego skorzystania ze wsparcia unijnego, dlatego realizuje sporo projektów. Część z nich rozpoczęto w latach ubiegłych, pozostałe – w roku bieżącym. Wstrzymanie ich realizacji byłoby krokiem bardzo nieracjonalnym.

Obecnie od spółki „Vilniaus paukštynas” samorząd dzierżawi sieci inżynieryjne oraz obiekty infrastruktury w Rudominie. Funkcją samorządu jest zapewnienie mieszkańcom dostaw ciepła, wody pitnej, świadczenie usług z zakresu odprowadzania ścieków. W Rudominie jest to możliwie jedynie dzięki wspomnianym sieciom inżynieryjnym. Toteż jedynym wyjściem, by usługi te były świadczone jakościowo, jest prywatyzacja i modernizacja sieci.

W dobie trudnej sytuacji gospodarczej plan poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, w porównaniu z rokiem 2011, został samorządowi zwiększony aż o 10 mln Lt.

W roku bieżącym samorząd po raz pierwszy zatwierdził deficytowy budżet. Innego wyjścia samorząd nie miał, bowiem, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym, samorząd powinien wykonywać powierzone mu funkcje oraz zapewnić ich finansowanie. Nie jest tajemnicą, że koszty opłat komunalnych, ceny paliwa oraz inne wydatki rosną, dochody zaś – maleją.

Samorząd Rejonu Wileńskiego raz jeszcze podkreśla, że pożyczka w wysokości 10 mln Lt, którą samorząd zamierza zaciągnąć, zostanie przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych, a więc – modernizację rejonu wileńskiego.