Polonia amerykańska broni praw Polaków na Litwie

Największa i najbardziej wpływowa organizacja zrzeszająca Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) podczas Zjazdu Narodowej Rady Dyrektorów przyjął kolejną rezolucję w obronie polskiej oświaty na Litwie.

KPA zwrócił się z prośbą do najwyższych władz USA o podjęcie zdecydowanych działań mających zapewnić prawa oświatowe mniejszości Polskiej na Litwie. Poniżej zamieszczamy pełny tekst rezolucji KPA.

Jak powiedział „Kurierowi” przebywający obecnie w Chicago poseł na Sejm RL z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Jarosław Narkiewicz:

„W piątek w Chicago rozpoczyna się zjazd nauczycieli polonijnych z całych Stanów Zjednoczonych, na którym między innymi ma być również przyjęta rezolucja dotycząca sytuacji Polaków na Litwie”.

Poseł Jarosław Narkiewicz będzie brał udział w obradach tego zjazdu.