Przedstawiciele samorządu wzięli udział w Forum Gospodarczym w Ostródzie

Fot. archiwum ASRW

Dnia 18 maja br. w Ostródzie odbyło się II Polsko-Litewsko-Ukraińsko-Rosyjskie Forum Gospodarcze. Samorząd Rejonu Wileńskiego na Forum reprezentował radny i przedsiębiorca Antoni Feliks Stankiewicz oraz gł. specjalista Wydziału Inwestycji Elina Dowgierd.

Udział w Forum wzięli również przedstawiciele Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona” z prezesem Zygmuntem Klonowskim na czele, Klubu Przedsiębiorców Wileńszczyzny z prezesem Marianem Wojtkiewiczem na czele, przedstawiciele placówek dyplomatycznych.

Fot. archiwum ASRW

W ramach Forum miały miejsce m.in. branżowe rozmowy biznesowe, wizyty studyjne w Arenie Ostróda oraz Zakładzie Przetwórstwa Drzewnego „KACZKAN” Sp.j. w Małdytach. Forum uwieńczyła uroczysta gala Firma Roku 2011 Powiatu Ostródzkiego. Podczas uroczystości starosta ostródzki Włodzimierz Brodiuk wręczył Róże Powiatu czołowym firmom ze wszystkich gmin w powiecie ostródzkim. Była to już szósta edycja konkursu, którego celem jest prezentacja i nagrodzenie przedsiębiorstw za ich wkład w rozwój gospodarczy regionu.

Umowę partnerską z Powiatem Ostródzkim Samorząd podpisał przed trzema laty – w lutym 2009 roku. Z prowadzonej przez partnerów współpracy korzystają między innymi dzieci z rejonu wileńskiego – już kilka lat z rzędu Powiat Ostródzki organizuje odpoczynek letni uczniom z Gimnazjum im. K. Parczewskiego oraz Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach. Najczęściej wyjeżdżają dzieci z rodzin najbiedniejszych, które nie mogą zapewnić dzieciom godnego wypoczynku letniego. Partnerzy z Powiatu Ostródzkiego niejednokrotnie również obdarowali książkami, pomocami szkolnymi etc. Szkołę Podstawową w Jęczmieniszkach.