Cegiełki na pomnik Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w parafiach Wileńszczyzny

W ubiegłym tygodniu z inicjatywy Marii Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, odbyło się spotkanie z księżmi Wileńszczyzny, podczas którego omówiono koncepcję upamiętnienia postaci Ks. Prałata Józefa Obrembskiego.

Maria Rekść, która osobiście mocno zaangażowała się w sprawy godnego uczczenia pamięci śp. Patriarchy Kapłanów Wileńszczyzny, poinformowała o toku prac związanych z uwiecznieniem pamięci światłej osobowości kapłana.
Zgodnie z koncepcją prace przebiegają w trzech etapach. Po pierwsze, już został wykonany i ustawiony nagrobek na mogile Ks. Prałata, który został ufundowany przez władze miasta Wysokie Mazowieckie na czele z burmistrzem Jarosławem Siekierką.

W Mejszagolskiej Szkole Średniej im. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego działa Izba Pamięci, w której tymczasowo znalazły się też eksponaty z słynnego „pałacyku” i rzeczy osobiste duszpasterza.
Przygotowany został też projekt konserwacji i renowacji „pałacyku”, a podstawowym jego założeniem jest jak najwierniejsze oddanie klimatu i zachowanie autentyczności wystroju pomieszczeń, w których na co dzień przebywał Ks. Prałat Józef Obrembski. Po zakończeniu prac konserwatorskich ma tu rozpocząć działalność, zgodnie z życzeniem patriarchy, Muzeum Kapłanów Wileńszczyzny. W odnowionych pomieszczeniach placówki będą wystawione nie tylko eksponaty muzealne, ale będą się też odbywały spotkania ewangeliczne młodzieży, o wychowanie której w duchu wiary tak zabiegał Ks. Prałat. To drugi etap upamiętnienia Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego.

Z inicjatywą postawienia pomnika Ks. Prałata, który ma stanąć przed „pałacykiem” i witać przybywających tu wiernych, wystąpili mieszkańcy rejonu wileńskiego. Ustanowienie pomnika z brązu zakończy trzeci etap prac związanych z upamiętnieniem pamięci Ks. Prałata.

W celu pokrycia kosztów związanych z ustawieniem pomnika z inicjatywy wiernych rozpoczęto rozpowszechnianie cegiełek na ten szczytny cel. Dotychczas cegiełki o nominałach 5, 10, 20 i 100 litów były rozpowszechniane w miejscowym kościele, szkole, a także w budynku Samorządu Rejonu Wileńskiego (pokój 501), a teraz można będzie je nabyć w parafiach. Każdy więc, kto ze czcią wspomina księdza może przyczynić się do należytego upamiętnienia.
Wiadomo już, jak będzie wyglądał pomnik, wykonania którego podjął się znany krakowski rzeźbiarz prof. Stefan Dousa.

„Tygodnik Wileńszczyzny”