W rejonie wileńskim zmniejszono opłatę za zezwolenie na handel i świadczenie usług

W dn. 20 lipca br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego uwzględniła wnioski oraz uwagi przedsiębiorców i zmniejszyła opłatę lokalną tytułem nabycia zezwolenia na prowadzenie handlu lub (oraz) świadczenie usług w miejscach publicznych rejonu wileńskiego.

Zgodnie z uchwałą mieszkańcy prowadzący działalność w określonych miejscach na terenie danej gminy mają możliwość uiścić opłatę za zezwolenie w administracji tejże gminy.

Na mocy tejże uchwały radni wprowadzili 10- oraz 30-procentową ulgę z tytułu nabycia zezwolenia na prowadzenie handlu lub (oraz) świadczenie usług dla określonych grup mieszkańców.

O 10-procentową ulgę mogą się ubiegać:

– rodzice (przybrani rodzice) wychowujący troje lub więcej dzieci (adoptowanych dzieci) poniżej 18. roku życia lub starsze uczęszczające w pełnym wymiarze godzin do szkół ogólnokształcących, zawodowych lub wyższych;

– rodzice (przybrani rodzice) wychowujący niepełnosprawne dziecko (adoptowane dziecko) poniżej 18. roku życia oraz niepełnosprawne starsze dziecko potrzebujące stałej opieki;

– samotna matka (przybrana matka) lub samotny ojciec (przybrany ojciec) samotnie wychowująca (wychowujący) dziecko poniżej 18. roku życia, które w pełnym wymiarze godzin pobiera naukę w szkole ogólnokształcącej, zawodowej lub wyższej.

 

Z 30-procentowej ulgi będą mogły skorzystać:

– osoby niepełnosprawne o obniżonej zdolności do pracy (0-25%);

– osoby w wieku 70 lat i starsze.

 

W celu uzyskania ulgi odpowiednie dokumenty należy złożyć w administracji danej gminy.