Dochodzenie w sprawie „Piły na Polaków” wszczęto ponownie

Prokuratura zarządziła przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Główny Wileński Komisariat Policji   Fot. Marian Paluszkiewicz
Prokuratura zarządziła przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Główny Wileński Komisariat Policji Fot. Marian Paluszkiewicz

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) skutecznie walczy przeciwko narastającej fali nienawiści w internecie, o czym świadczy prowadzone śledztwo w sprawie już zlikwidowanej grupy w portalu społecznościowym Facebook pod tytułem „Piła na Polaków” („Lenkpjūvė”).

Po odkryciu danej grupy EFHR skierowała do Prokuratury Generalnej Litwy (Lietuvos Generalinė Prokuratūra) wniosek o pociągnięcie członków grupy do odpowiedzialności karnej za podżeganie do nienawiści wobec mniejszości narodowych. Prokuratura zarządziła przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Główny Wileński Komisariat Policji. Komisariat natomiast uznał sprawę za bezpodstawną twierdząc, że zamieszczane komentarze, zdjęcia oraz prowadzone dyskusje na danej stronie były tylko żartem uczestników grupy.

Europejska Fundacja Praw Człowieka nie zgodziła się z taką decyzją Komisariatu Policji i złożyła skargę apelacyjną tym razem do Prokuratury Okręgowej miasta Wilna wskazując konkretne wypowiedzi, komentarze i zdjęcia oraz podkreślając negatywny ich charakter. Prokuratura zadecydowała o ponownym wszczęciu dochodzenia w tej sprawie, a wcześniejsza odmowna decyzja Komisariatu Policji została uchylona jako nieuzasadniona.

Zgodnie z decyzją Prokuratury postępowanie wyjaśniające będzie trwało do 21 września tego roku. Do tego czasu mają być zebrane wszelkie dowody oraz zeznania w sprawie. Przypominamy, że do grupy pt. „Piła na Polaków”, której mottem było „Rżnij Polaka za młodu!” („Pjauk lenką kol jaunas!”), należały 23 osoby. Grupa była otwarta, tzn. każdy użytkownik portalu Facebook mógł zobaczyć treść zdjęć lub wypowiedzi zamieszczanych w danej grupie.

Mimo że w trakcie poprzedniego dochodzenia prowadzonego przez Główny Wileński Komisariat Policji członkowie grupy twierdzili, że naprawdę nie mieli za cel obrażenia wręcz wpajania nienawiści do Polaków, grupa na Facebooku została zamknięta tuż po interwencji EFHR.

Wniosek w sprawie „Piły na Polaków” jest jednym z kilkudziesięciu wniosków, jakie Europejska Fundacja Praw Człowieka skierowała do prokuratury w ramach prowadzonej od ponad roku kampanii zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, włącznie z nawoływaniem do pozbawienia ich życia. (http://www.efhr.eu/2011/08/18/europejska-fundacja-praw-człowieka-przeciwko-narastającej-fali-nienawiści-w-internecie-na-litwie/, http://www.efhr.eu/2012/04/20/europejska-fundacja-praw-czlowieka-doprowadzila-do-zamkniecia-grupy-na-facebooku-pt-pila-na-polakow/, http://www.efhr.eu/2012/05/02/dalszy-tok-sprawy-pily-na-polakow-prokuratura-wszczyna-dochodzenie-po-naszej-interwencji/).

Ekspert EFHR dr Łukasz Wardyn   Fot. Marian Paluszkiewicz
Ekspert EFHR dr Łukasz Wardyn Fot. Marian Paluszkiewicz

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takiego podejścia są widoczne między innymi w sondażach, z których jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).

Kompania Europejskiej Fundacji Praw Człowieka przeciwko narastającej fali nienawiści w internecie na Litwie przynosi pierwsze wymierne efekty w postaci wyroków sądowych. W ciągu 2011 i 2012 roku zostało złożonych kilkadziesiąt wniosków, EFHR odniosła już sukcesy w 5 sprawach komentarzy poniżających i nawołujących do dyskryminacji na tle narodowościowym. Osoby oskarżone otrzymały kary pieniężne za publiczne podżeganie nienawiści. (http://www.efhr.eu/2012/03/15/pierwsza-kara-za-komentarze/, http://www.efhr.eu/2012/04/16/kolejna-kara-za-komentarze/, http://www.efhr.eu/2012/07/18/3-wygrane-w-sprawie-komentarzy/).

Zachęcamy wszystkich do informowania nas o artykułach lub komentarzach na stronach internetowych niezgodnych z prawem. Za pomoc z góry dziękujemy. (http://www.efhr.eu/2012/08/03/europejska-fundacja-praw-czlowieka-zaniepokojona-bezczynnoscia-wobec-komentarzy/).

Europejska Fundacja Praw Człowieka