Delegacja starostwa Mariampol z wizytą w Gminie Białe Błota

Na zaproszenie wójta Gminy Białe Błota Katarzyny Kirsten – Piotrowskiej 4-osobowa delegacja starostwa Mariampol ze starostą Andrzejem Żabiełowiczem na czele w dniach 23-26 sierpnia br. gościła w partnerskiej gminie w Polsce.

Delegacja wzięła również udział w Gminnych Dożynkach w Cielu, spotkała się z wójtem Gminy, przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem Sykutem oraz radnymi, kierownikami placówek oświatowych. Członkowie delegacji zwiedzili m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu oraz Gminne Centrum Kultury.
Starostwo na dożynkach reprezentowali również: radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Zygmund Marcinkiewicz oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rakańcach Władimir Antoncew, delegacji towarzyszył również proboszcz parafii porudomińskiej ksiądz Mirosław Balcewicz.

Podczas prowadzonych w ramach wizyty rozmów partnerzy ustalili, że w najbliższym roku współpraca będzie prowadzona przede wszystkim w zakresie wymiany dzieci i młodzieży oraz wspólnych przedsięwzięciach kulturalnych. Kolejnym etapem może być współpraca gospodarcza pomiędzy przedsiębiorcami z obu gmin.
Umowę o współpracy gminy Mariampol i Białe Błota podpisały 22 maja br. w podwileńskich Pikieliszkach.