Zapraszamy na XVII Święto Plonów Rejonu Wileńskiego