Kampania EFPCz w sprawie komentarzy nadal trwa!

 Ogółem jest już 8 kar za komentarze      Fot. Marian Paluszkiewicz
Ogółem jest już 8 kar za komentarze Fot. Marian Paluszkiewicz

Europejska Fundacja Praw Człowieka otrzymała kolejne zawiadomienie o tym, że został wydany kolejny nakaz karny dla autora obraźliwego komentarza na podstawie wniosku Fundacji skierowanego do Prokuratury Generalnej (o poprzednich wygranych).

30 lipca 2012 r. Sąd Dzielnicowy miasta Wilna (Vilniaus m. 1 apylinkės teismas) wydał nakaz karny dla mieszkańca tegoż miasta K. Š., który pod pseudonimem „Katastrofijus” napisał poniżający komentarz, publicznie podżegający do nienawiści, nawołujący do dyskryminacji na tle narodowościowym.

Swoim komentarzem „Katastrofijus” aktywnie nawołuje do fizycznego zniszczenia polskiej mniejszości narodowej oraz całego narodu polskiego, ponieważ, zdaniem autora komentarza, jego Ojczyzna jest obrażana przez Polaków i Żydów. Autor ciągle podkreśla, że głównym zadaniem dzisiejszego pokolenia jest podżeganie międzynarodowej i międzypaństwowej nienawiści. A każdy kompromis oznacza zwycięstwo Polaków. Autor jest pełen nienawiści i pragnie zemsty.

Za swój komentarz, napisany 9 stycznia 2012 r. na portalu www.alkas.lt, autor został ukarany karą pieniężną w wysokości 910 Lt.
Autor komentarza przyznał się do winy prokuratorowi. Usprawiedliwiał się jednak, że przeczytany artykuł, był nieetyczny, prowokujący, podżegający do pisania takich komentarzy i nawołujący do obrony Ojczyzny. Swoim komentarzem chciał obronić cześć Litwy, lecz nikogo obrazić. To była spontaniczna odpowiedź na artykuł.
Na podstawie ekspertyzy Inspektor Etyki Dziennikarskiej (Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba) udowodniono, że niniejszym komentarzem wzywa się do przemocy fizycznej („trzeba fizycznie zniszczyć tzn. polską mniejszość narodową na Litwie i według możliwości cały naród polski”) względem grupy społecznej na tle narodowościowym — Polaków. W taki sposób autor komentarza ma na celu poniżyć, obrazić grupę społeczną na tle narodowościowym (Polacy są nazwani polskimi wyrodkami, Żydzi — pasożytami „narodu żydowskiego”).
Mimo okoliczności łagodzącej — osoba się przyznała w dokonaniu przestępstwa i żałuje za to — jednak sąd zaspokoił sugestię prokuratora naznaczyć dla sprawcy 7 MGL (910 Lt) mandatu.

Warto zaznaczyć, że na osobę pod pseudonimem „Katastrofijus” Fundacja napisała już około 10 wniosków. Kara pieniężna wysokości 910 LT jest największa, jaką sąd naznaczył dla autorów takiego charakteru komentarzy za ubiegły i bieżący rok.
Ogółem jest już 8 kar za komentarze na podstawie jednych z kilkudziesięciu wniosków Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (w roku 2011 Fundacja skierowała 25 wniosków do Prokuratury Generalnej dotyczących komentarzy, a w roku 2012 – już prawie 78 wniosków) złożonych do prokuratury w ramach prowadzonej od miesięcy kampanii zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, włącznie z nawoływaniem do pozbawienia ich życia (http://www.efhr.eu/2011/08/18/europejska-fundacja-praw-człowieka-przeciwko-narastającej-fali-nienawiści-w-internecie-na-litwie/).

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane.
Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takiego podejścia są widoczne między innymi w sondażach, z których jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).
Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przesyłają nam informacje na temat wpisów niezgodnych z prawem. Bez Waszej pomocy sukces ten nie byłby możliwy. Zachęcamy do współpracy!

Europejska Fundacja Praw Człowieka