Wyświęcenie Krzyża Św. w Dziekaniszkach — wyrazem patriotyzmu lokalnego

Z inicjatywy mieszkańców Dziekaniszek ustawiono krzyż z napisem nazwy wsi oraz figurkę Matki Bożej
Z inicjatywy mieszkańców Dziekaniszek ustawiono krzyż z napisem nazwy wsi oraz figurkę Matki Bożej

Obecnie coraz bardziej popularny staje się patriotyzm lokalny – umiłowanie i przywiązanie do tzw. małej ojczyzny, miejsca zamieszkania lub urodzenia. Zjawisko umiłowania miejscowej ojczyzny jest również obecne na Wileńszczyźnie, regonie obfitującym w mniejsze i większe urocze miejscowości.

Dowodem na to jest inicjatywa mieszkańców uroczej podwileńskiej wsi Dziekaniszki (gmina Ławaryszki) upamiętnienia 600-lecia pierwszej wzmianki w źródłach pisanych poprzez ustawienie na wjeździe do osiedla zespołu rzeźbiarskiego: krzyża z napisem nazwy wsi oraz figurki Matki Bożej.

Z archiwalnych danych wynika, że wieś Dziekaniszki w 1412 roku została oddzielona od ogółu wielkoksiążęcych ziem i nadana na utrzymanie urzędu dziekana przy Kapitule Wileńskiej. Właśnie wówczas nowo powstały majątek z osiedlem został mianowany Dziekaniszkami – od nazwy urzędu dziekana.

Uroczystość wyświęcenia zespołu rzeźbiarskiego wykonanego przez mieszkańca Dziekaniszek Jana Ławrynowicza miała miejsce w dn. 14 września br. Uroczystość poprzedziła Msza Św. odprawiona przez proboszcza Pawła Palula w kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Rodzin w Mościszkach.

Na uroczystość przybył poseł na Sejm RL Leonard Talmont, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Czeslaw Olszewski, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko, która pieczołowicie czuwała nad sprawną realizacją całości pomysłu, wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Władysław Kondratowicz, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Edmund Szot, starosta gminy Ławaryszkach Jan Krasowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mościszkach, prezes Koła ZPL w Mościszkach Waldemar Klimaszewski, kierownictwo sąsiednich gmin oraz, oczywiście, mieszkańcy.

W blasku wrześniowego słońca dostojni goście i mieszkańcy udali się w procesji z kaplicy do nowo ustawionego zespołu rzeźbiarskiego w Dziekaniszkach, gdzie proboszcz P. Palul dokonał jego wyświęcenia. Mirosław Gajewski, wicestarosta Bujwidz i historyk, dokonał prezentacji zarysu historycznego wsi Dziekaniszki i okolic. Na uroczystości podwileńskie pieśni płynęły z ust uczestników zespołów „Mościszczanka” i „Barwy Podwileńskie”.
Organizatorami święta było Koło ZPL w Mościszkach, parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Ławaryszkach oraz gmina Ławaryszki.