Miasto Sambor na Ukrainie – nowym partnerem Samorządu Rejonu Wileńskiego

Uroczysty moment złożenia podpisów pod umową o współpracy
Uroczysty moment złożenia podpisów pod umową o współpracy

Dnia 28 września br. mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść oraz dyrektor administracji Lucyna Kotłowska złożyły podpisy pod umową o współpracy samorządu podstołecznego z ukraińskim miastem Sambor (obwód lwowski). Strony zobowiązały się do współpracy w dziedzinie gospodarki, kultury, nauki, sportu i in.

Miasto Sambor już od blisko 8 lat współpracuje z Powiatem Bialskim w Polsce, który jest również partnerem Samorządu Rejonu Wileńskiego (od roku 2003). Do podpisania umowy pomiędzy ukraińskim miastem Sambor a Samorządem Rejonu Wileńskiego doszło właśnie za pośrednictwem Powiatu Bialskiego na czele ze starostą Tadeuszem Łazowskim.

Strony zobowiązały się do współpracy w dziedzinie gospodarki, kultury, nauki, sportu i in.
Strony zobowiązały się do współpracy w dziedzinie gospodarki, kultury, nauki, sportu i in.

Partnerzy planują wspólną realizację projektów, wymianę zgromadzonych doświadczeń, wymianę kulturalno-oświatową.

W Samborze działa oddział Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Dom Polski oraz Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II.