Przypominamy o możliwości uzyskania wsparcia socjalnego dla uczniów

PRZYPOMINAMY, że uczniowie mają prawo do nieodpłatnych obiadów oraz wsparcia na nabycie wyprawki dla ucznia, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu ostatnich 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku są mniejsze niż 525 Lt.

W sprawie nieodpłatnego wyżywienia uczniów można się zwracać w ciągu całego roku szkolnego.

Bezpłatne żywienie dla uczniów przydzielane jest:

– od początku do końca roku szkolnego;

– jeśli wniosek został złożony w ciągu roku szkolnego, żywienie jest przydzielane od następnego dnia – w którym otrzymano informację w sprawie podjęcia decyzji o przydzieleniu wsparcia socjalnego dla ucznia – do końca roku szkolnego.

W sprawie przydzielenia wsparcia w celu nabycia wyprawki dla ucznia można się zwracać do 20 października br. Po upływie tego terminu wnioski (podania) nie będą przyjmowane. Na nabycie wyprawki dla ucznia przydzielana jest kwota w wysokości 156 Lt.

W sprawie nieodpłatnego wyżywienia uczniów i wyprawek szkolnych należy zwracać się do gminy według miejsca zamieszkania lub bezpośrednio do Wydziału Opieki Socjalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktines 50, Wilno, tel. (8 5) 275 0557).