Sztandar dla Gimnazjum im. K. Parczewskiego: duma, ale też obowiązek

Wójt Dźwierzut Czesław Wierzuk przekazał sztandar na ręce dyrektora gimnazjum Tadeusza Grygorowicza, a ten z kolei wręczył go uczniom.
Wójt Dźwierzut Czesław Wierzuk przekazał sztandar na ręce dyrektora gimnazjum Tadeusza Grygorowicza, a ten z kolei wręczył go uczniom.

5 października w Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie odbyła się wyjątkowa dla całej społeczności uroczystość nadania placówce sztandaru.

Fundatorem sztandaru jest gmina Dźwierzuty w powiecie szczycieńskim na czele z wójtem Panem Czesławem Wierzukiem. Organizatorem – Stowarzyszenie Skarbników Warmii i Mazur kierowane przez Pana Henryka Samborskiego.

W godzinach porannych w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Niemenczynie odbyła się msza święta, podczas której proboszcz Eduardas Kirstukas dokonał wyświęcenia sztandaru. Po mszy licznie zgromadzeni goście, rodzice, nauczyciele, uczniowie w uroczystym pochodzie udali się do Ośrodka Kultury, gdzie wójt Pan Czesław Wierzuk przekazał sztandar na ręce dyrektora gimnazjum Pana Tadeusza Grygorowicza, a ten z kolei wręczył go uczniom, nakazując jednocześnie nie splamić honoru tak cennego daru. W tym samym dniu w gimnazjum odsłonięte zostało popiersie patrona gimnazjum Konstantego Parczewskiego, autorem którego jest również mieszkaniec gminy Dźwierzuty, artysta Zygmunt Rząp.

Składający życzenia z okazji tak ważnego wydarzenia przedstawicie władz Samorządu Rejonu Wileńskiego, goście z Macierzy, fundatorzy podkreślali, jak ważnym symbolem dla każdej społeczności jest sztandar i jak wielki obowiązek nakłada na tych, którzy go przyjmują. Wszyscy życzyli sukcesów i powodzenia całej wspólnocie gimnazjalnej, osiągania nowych, jeszcze wyższych szczytów i stawiania przed sobą ambitnych celów. Po uroczystej akademii odbył się koncert, który przygotowały zespoły artystyczne gimnazjum. Czynny udział w uroczystości wzięli uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach.

Irena Karpawiczenie

Wicedyrektor ds. nauczania