Justyna Woleiko — XVIII edycja konkursu „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« — Miss Polka Litwy 2013”

Justyna Woleiko (Wilno)
Justyna Woleiko (Wilno)

Justyna Woleiko (Wilno)
„Jestem studentką pierwszego roku Uniwersytetu Wileńskiego. Od dzieciństwa marzyłam pracować w sferze medycznej. Mam szczęście, gdyż marzenia powoli się materializują i teraz studiuję pielęgniarstwo na wydziale medycznym. Prowadzę aktywny tryb życia. Już od dzieciństwa uczęszczałam do kółek śpiewu i tańca. Śpiew jest moją pasją. Należę do Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca »Wilia«. Fascynują mnie także podróże dalekie i bliskie, lubię poznawać nasz świat, nowych ludzi, czasami urozmaicając tak naszą szarość codzienną”.