Litewskie reakcje na expose Radosława Sikorskiego

Expose ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego wygłoszone 20 marca w Sejmie RP, w którym między innymi była poruszona kwestia stosunków polsko-litewskich wywołało niezadowolenie litewskich polityków.

W swej mowie sejmowej minister spraw zagranicznych RP przedstawił informacje na temat priorytetów polskiej polityki w 2013 roku. Sikorski między innymi mówił o relacjach z najbliższymi sąsiadami: Litwą, Rosją, Ukrainą, Białorusią i państwami Grupy Wyszehradzkiej.
Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że liczy na współpracę z nowym rządem Litwy m. in. w zakresie praw mniejszości polskiej i realizacji dwustronnych przedsięwzięć, takich jak połączenia drogowe, kolejowe i energetyczne.

„Rozwiązanie najbardziej palących kwestii, w tym praw mniejszości polskiej na Litwie, przyczyni się do łatwiejszej realizacji dwustronnych przedsięwzięć, w tym nowych połączeń drogowych, kolejowych oraz energetycznych” – oświadczył Radosław Sikorski. Ten fragment wystąpienia polskiego ministra wywołał niezadowolenie najwyższych litewskich polityków. Litewskie władze są przeciwne łączeniu kwestii mniejszości narodowych z projektami energetycznymi i komunikacyjnymi, prowadzonymi wspólnie z Polską.

Jako pierwszy na programowe wystąpienie Radosława Sikorskiego zareagował szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevičius.
„Nie łączymy tych spraw, ale rozwiązujemy problemy mniejszości narodowych” — oświadczył minister Linkevičius. Litewski minister dodał, że zakończyła pracę specjalna grupa robocza, która proponuje umożliwienie oryginalnej pisowni imion i nazwisk w alfabecie łacińskim.

Bardziej ostro zareagował premier litewskiego rządu Algirdas Butkevičius. Premier uważa, że Radosław Sikorski wypowiedział się niedyplomatycznie, łącząc problemy mniejszości narodowej na Litwie z projektami energetycznymi i komunikacyjnymi, prowadzonymi wspólnie z Polską.

„Na pewno jeszcze nie czytałem tego komentarza, ale jeśli na pewno były wypowiedziane takie słowa, to sądzę, że nieco mijają się z językiem dyplomacji. Szczególnie mając na względzie, że jest to minister spraw zagranicznych. Sądzę, że podczas mego spotkania z premierem polskiego rządu omówiliśmy wszystkie kwestie i mam nadzieję, że wszystkie te umowy będą zrealizowane na poziomie szefów rządów” – oświadczył wczoraj Algirdas Butkevičius.
Z kolei również wczoraj litewski minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis poinformował, że rząd RL powołał grupę roboczą, która ma przygotować projekt ustawy o pisowni nielitewskich nazwisk w litewskich paszportach.