Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono modele organizacyjne nauczania przedszkolnego, zatwierdzono projekt planu usług socjalnych

Radni zatwierdzili projekt planu usług socjalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego
Radni zatwierdzili projekt planu usług socjalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego

Podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się w dniu 29 marca br., zatwierdzono modele organizacyjne nauczania przedszkolnego na rok szkolny 2013-2014.

Mer Maria Rekść
Mer Maria Rekść

Ogółem będzie 60 grup przedszkolnych. Placówki nauczania przedszkolnego opracowały programy nauczania przedszkolnego uwzględniając cechy charakterystyczne wieku dzieci, oceniając potrzeby rodzin wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym oraz zapotrzebowania wspólnot lokalnych, potrzebę samorealizacji dzieci, a także możliwości udzielania pomocy rodzinom i dzieciom.

Posiedzenie Rady uwieńczyło sprawozdanie działalności mer Marii Rekść za rok 2012
Posiedzenie Rady uwieńczyło sprawozdanie działalności mer Marii Rekść za rok 2012

Wydział Oświaty przedstawił projekt, który ustala terminy przyjęć do szkół ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego, liczbę klas i średnią liczbę uczniów w klasach na podstawie realizowanych programów ogólnokształcących oraz średnią liczbę grup nauczania przedszkolnego, a także średnią liczbę dzieci w tych grupach na rok szkolny 2013-2014.

Na posiedzeniu Rady zatwierdzono również opracowany przez Wydział Opieki Socjalnej projekt planu usług socjalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego na rok 2013. W 2013 r. swoją działalność w zakresie usług socjalnych nadal będą kontynuowały: Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka w Kowalczukach, Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu, Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Centrum Wspólnoty Czarnoborskiej, Dom Samopomocy „Pod jednym dachem” w Wołczunach, a także pracownicy opieki domowej, specjaliści Wydziału Opieki Socjalnej oraz Wydziału Ochrony Praw Dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Będą również kontynuowane prace założenia domu dziecka w gminie duksztańskiej.

Zatwierdzono również program promocji aktywności fizycznej uczniów szkół ogólnokształcących rejonu wileńskiego
Zatwierdzono również program promocji aktywności fizycznej uczniów szkół ogólnokształcących rejonu wileńskiego

Radni jednogłośnie zatwierdzili program promocji aktywności fizycznej uczniów szkół ogólnokształcących rejonu wileńskiego na rok 2013. Aktywność fizyczna jest niezbędną i nieodzowną częścią zdrowego trybu życia, pozytywnie wpływającą na stan zdrowia dziecka, a później również osoby dorosłej. Na realizację programu planuje się przeznaczyć ponad 8 tys. Lt z funduszu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.
Posiedzenie Rady uwieńczyło sprawozdanie działalności mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść za rok 2012.