OBWE broni prawa wyborcze litewskich Polaków

W nawiązaniu do swojego raportu z lipca 2012 roku o przygotowaniu do wyborów parlamentarnych na Litwie, 3 stycznia br. OBWE opublikowało obszerne sprawozdanie na temat samego przebiegu głosowania, które miało miejsce w październiku 2012 roku.

Sprawozdanie miało na celu przedstawienie sugestii w celu poprawy procesu wyborczego na Litwie, które mogłyby być użyte przez władze litewskie w przyszłości. OBWE skupiło się na pozycji mniejszości narodowych w czasie wyborów parlamentarnych. Sprawozdanie jednoznacznie mówi o konieczności obniżenia aktualnego pięcioprocentowego progu wyborczego, co poprawi poziom reprezentacji mniejszości narodowych w procesie ustawodawczym.

OBWE doradza, aby wszelkie zmiany granic okręgów wyborczych były wcześniej omawiane z przedstawicielami mniejszości narodowych, jeżeli takie zmiany są wprowadzane na terenach zamieszkanych przez mniejszości narodowe. Ogromnym ułatwieniem byłoby, gdyby na terenach zamieszkiwanych przez przedstawicieli mniejszości narodowych wszelkie informacje na temat wyborów, jak również same karty do głosowania były sporządzane w językach mniejszości narodowych. Ułatwiłoby to dostęp do informacji osobom nieznającym języka litewskiego.

Następnie OBWE sugeruje, aby zwiększyć kontrolę nad nadużyciami związanymi z kupowaniem głosów oraz wprowadzić większą przejrzystość do systemu finansowania kampanii wyborczych przez partie. Jak wynika z informacji przekazanych przez Główną Komisję Wyborczą, zarejestrowano 150 skarg odnoszących się do metod stosowanych w kampanii wyborczej, tj. nielegalna agitacja, umieszczanie plakatów bez wcześniejszej zgody, czy publikowanie niezgodnych z prawdą informacji na temat kandydatów.
Europejska Fundacja Praw Człowieka uznaje opublikowane sprawozdanie jako dobry początek do zmian w litewskim prawie wyborczym, które mogłoby poprawić poziom reprezentacji mniejszości narodowych w litewskich organach władzy.

Inf. EFHR