Rekrutacja na studia na jezuickie Collegium Bobolanum w Warszawie

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Andrzeja Boboli Collegium Bobolanum ogłasza nabór na bezpłatne dzienne świeckie studia na kierunkach:

  • Politologia (3-letnie studia licencjackie);
  • Teologia (5-letnie studia magisterskie, możliwość zdobycia uprawnień nauczyciela-katechety)

Uczelnia oferuje studentom:
– stypendium wysokości 800 złotych miesięcznie przez cały okres trwania studiów;
– pomoc w znalezieniu zakwaterowania;

Kandydaci na studia powinni przynieść do komisji rekrutacyjnej oryginały następujących dokumentów (ich kopie zostaną zrobione na miejscu):
– paszportu/dowodu tożsamości;
– Karty Polaka lub innego dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie;
– świadectwa dojrzałości;
– kandydaci na studia teologiczne powinni także przedstawić pisemną opinię proboszcza lub katechety.

O dostanie się na studia mogą ubiegać się mężczyźni i kobiety, studia są świeckie i nie wiążą się z obowiązkiem przystąpienia do Zakonu.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty 12-16 sierpnia w godzinach 9-13 w siedzibie Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL przy ulicy Šv. Stepono 2.
W przypadku braku możliwości przybycia o wskazanej porze, prosimy o kontakt mailowy na adres mlodziez.wilenska@gmail.com celem umówienia się w innych godzinach.