Ławrow wzywa do potępienia nacjonalistycznych nastrojów na Ukrainie

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wezwał w środę OBWE do stanowczego potępienia „wzrostu nacjonalistycznych i neofaszystowskich nastrojów na zachodniej Ukrainie”, a także „prób zakazania języka rosyjskiego” w tym kraju.

Ławrow wystąpił z tym apelem podczas spotkania z przebywającym w Moskwie sekretarzem generalnym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Lamberto Zannierem.

„Ze strony rosyjskiej wskazano na konieczność powrotu sytuacji (na Ukrainie) na grunt prawa oraz znaczenie obiektywnej i bezstronnej oceny tego, co się tam dzieje przez społeczność międzynarodową” – poinformowało MSZ Rosji.

Szef rosyjskiej dyplomacji podkreślił, że wszelka pomoc, w tym ze strony OBWE, „powinna być udzielana na prośbę prawowitych władz i przy bezwarunkowym poszanowaniu suwerenności Ukrainy”.

Ławrow wezwał OBWE do „potępienia w najbardziej stanowczy sposób wzrostu nacjonalistycznych i neofaszystowskich nastrojów na zachodniej Ukrainie, a także formułowanych przez nacjonalistów żądań zakazania języka rosyjskiego, przekształcenia ludności rosyjskojęzycznej w +nieobywateli+, ograniczenia swobody wyrażania myśli i zamknięcia niewygodnych partii politycznych”.

We wtorek wieczorem o sytuacji na Ukrainie minister spraw zagranicznych Rosji rozmawiał przez telefon z sekretarzem generalnym Rady Europy Thorbjoernem Jaglandem.

„Siergiej Ławrow wyraził głębokie zaniepokojenie z powodu sytuacji, jaka powstała na Ukrainie w wyniku antykonstytucyjnych działań ultraprawicowych nacjonalistycznych organizacji, podważających porozumienie o uregulowaniu kryzysu z 21 lutego i stwarzających zagrożenie dla ładu wewnętrznego, stabilności społeczeństwa i bezpieczeństwa obywateli” – przekazało rosyjskie MSZ.

Według niego strony podkreśliły, że podejmowane przez ukraińską Radę Najwyższą decyzje powinny być zgodne z zobowiązaniami Ukrainy jako członka Rady Europy i sygnatariusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

„Rosyjski minister wezwał sekretarza generalnego Rady Europy do wyważonego podejścia do wydarzeń na Ukrainie, a także zwrócenia szczególnej uwagi na sprzeczne z normami RE decyzje, ograniczające językowe prawa Rosjan i innych mniejszości narodowych na Ukrainie” – podało MSZ Rosji.

Z Moskwy Jerzy Malczyk (PAP)