Samorząd Rejonu Wileńskiego promuje przedsiębiorczość

Samorząd Rejonu Wileńskiego tworzy korzystne warunki różnych form dla przedsiębiorstw do rozwijania działalności poprzez promowanie przedsiębiorczości i samodzielnego zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Samorząd także wspiera inicjatywy przedsiębiorców w dziedzinie konkurencyjności gospodarki i zwiększenia atrakcyjności inwestycji.

Na początku 2013 roku w rejonie działało 1491 subiektów gospodarczych. W okresie lat 2006-2013 liczba przedsiębiorstw, działających w samorządzie wzrosła o 42,74 procent.
W Samorządzie Rejonu Wileńskiego liczba działających przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców jest jedną z największych i zauważa się pozytywna tendencja, że ilość rejestrowanych przedsiębiorstw corocznie rośnie. W latach 2006-2011 zarejestrowany średni roczny wzrost liczby przedsiębiorstw w rejonie wileńskim – 13 proc.
Samorząd Rejonu Wileńskiego wspiera małą i średnią przedsiębiorczość oraz posiada fundusz promocji małych i średnich przedsiębiorstw, który jest przeznaczony na:

– tworzenie systemu instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
– promowanie przedsiębiorczości mieszkańców rejonu,
– zwiększenie konkurencyjności działających w regionie przedsiębiorstw,
– tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie starych miejsc pracy,
– rozwój nietradycyjnych form biznesu,
– tworzenie nowych towarów i usług,
– wdrażanie postępowych technologii.

W roku 2013 były organizowane posiedzenia Funduszu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, podczas których zdecydowano finansować wszystkie wnioski małych i średnich subiektów, działających w rejonie wileńskim. Składano wnioski na zwrot kosztów zakładania przedsiębiorstw, tworzenie stron internetowych, zwrot kosztów wydawania i produkcji informatorów i publikacji reklamowych.

Wnioski o pomoc z Funduszu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw samorządu rejonu wileńskiego mogą składać małe i średnie przedsiębiorstwa, tzn. bardzo małe przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane i działające na terytorium rejonu wileńskiego. Podania mogą składać również przedsiębiorcy – osoby fizyczne, które zgodnie z trybem ustalonym przez ustawy zajmują się handlowa działalnością gospodarczą (w tym tą, która jest prowadzona na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności lub świadectwa działalności indywidualnej stałego mieszkańca Litwy), rolnicy, asocjowane struktury biznesowe, działające na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Warto wspomnieć, że Samorząd Rejonu Wileńskiego ze środków Unii Europejskiej (UE), budżetu państwa (BP) i budżetu samorządu (BS) zrealizował projekt lokalny „Wektor Biznesu”. Główny cel projektu – doskonalenie wiedzy i umiejętności przedsiębiorców rejonu wileńskiego i innych podmiotów gospodarczych w celu wspierania ich działalności oraz urozmaicenie i ożywienie gospodarki miejscowości rejonu wileńskiego.
Oczekuje się, że lokalny projekt ma wielką wartość długoterminową, ponieważ poprawił warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rejonie Wileńskim, wzmocnił stosunki współpracy przedsiębiorców samorządu rejonu wileńskiego oraz to, że uzyskane podczas projektu nowa wiedza i doświadczenie będą miały trwały wpływ na działalność gospodarczą i pomyślny jej rozwój, ponieważ dążąc do poprawy wiedzy i umiejętności przedsiębiorców samorządu rejonu wileńskiego innych podmiotów, były organizowane różne szkolenia kompetencji i imprezy informacyjne. Szkolenia projektu prowadzili wykładowcy ZSA „TMD Partneriai“.
Podczas szkolenia dla uczestników lokalnego projektu została przekazana również wiedza z prawa pracy, podatków, zarządzania finansami i rachunkowości, dlatego jest prawdopodobne, że obcowanie i współpraca podmiotów gospodarczych, które uczestniczyły w projekcie, będzie miało lepszą jakość, stanie się bardziej skuteczne i bardziej pożyteczne. Ogółem w projekcie uczestniczyło ponad 30 podmiotów gospodarczych małych i średnich przedsiębiorstw, i (lub) ich przedstawicieli, liczba uczestników – ponad 200.