Więcej

  Na posiedzeniu Rady zatwierdzono budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego 2014 r.

  Czytaj również...

  Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono szereg projektów
  Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono szereg projektów

  Na posiedzeniu Rady Samorządu rejonu wileńskiego, które odbyło się 28 lutego br., został zatwierdzony budżet samorządu. Projekt tej uchwały, jak można było się spodziewać, wywołał wiele dyskusji pomiędzy przedstawicielami pozycji i opozycji. Dyskusje wywołały dotację na energię cieplną i dostarczanie zimnej wody. Przedstawiciele koalicji centroprawicowej twierdzili, że przyznawanie funduszy na dotacje, to marnowanie pieniędzy. Mer stanowczo temu zaprzeczyła, twierdząc, że przydzielając dotacje na ciepło i dostawę zimnej wody w czasie kryzysu, wspieramy mieszkańców naszego rejonu. W Europie nigdzie nie ma tak wysokich cen za gaz jak w Litwie. Według słów ministra i wiceminister energetyki oczekuje się, że ceny gazu zostaną zmniejszone. Kiedy ceny spadną – dotacji będziemy mogli nie przydzielać, ale zanim taka decyzja nie jest jeszcze podjęta – wesprzemy mieszkańców rejonu wileńskiego. Myśl mer poparli również inni radni.

  Ogólna suma dochodów budżetowych samorządu rejonu wileńskiego w 2014 roku wynosi 208075, 2 tys. Lt. Składają się na nią przewidywalne dochody, specjalna dotacja docelowa, kompensacja dotacji ogólnej, dochody programu ochrony środowiska, lokalne zbiory na realizację programu zbierania odpadów komunalnych, wpływy instytucji budżetowych, pozostałości środków budżetu samorządu 2013 roku oraz pożyczone 15700,0 tys. Lt na realizację projektów inwestycyjnych. Porównując dochody 2014 r. bez długu i resztę budżetu samorządu na początku roku, wzrost stanowi 9710.2 tys. Lt lub 5,6%. Wypłata świadczeń socjalnych od początku roku stała się samodzielną funkcją samorządu. Na sfinansowanie koszyka ucznia przeznaczono o 3622 tys. Lt więcej, ponieważ wielkość koszyka ucznia wzrosła do 3348 Lt i zmieniła się metodyka obliczania koszyka ucznia. Z programu inwestycyjnego państwa przeznaczono 500,0 tys. Lt na renowację Gimnazjum w Pogirach oraz 219,0 tys. Lt na rozwój i modernizację usług radiologicznych. Niewykorzystane w r. 2013 środki budżetowe za wyjątkiem środków docelowych, wykorzystuje się na pokrycie długów, które samorząd miał na 1 stycznia 2014 roku za wyświadczone usługi, wykonane prace i zakupione towary. Dyrektor Administracji przyznano prawo do administrowania 1.000,0 tys. Lt, przeznaczonych na porządkowanie miejscowości. Będą one przydzielane po zanalizowaniu zasadności i konieczności każdego wniosku starostów gmin.

  Jak co roku, przedstawiając do zatwierdzenia budżet samorządu razem przedstawia się do zatwierdzenia programy działalności gmin i asygnowania przeznaczone na ich realizację. Członkowie Rady jednogłośnie zatwierdzili programy działalności gmin Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego na rok 2014.

  Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono sprawozdanie monitorowania zdrowia społeczności rejonu wileńskiego 2013 r.

  Radni zatwierdzili regulamin Pakieńskiej Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza.

  W 2011 roku Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego zrealizowała projekt „Dostosowanie nieużywanego budynku Szkoły Podstawowej w Wesołówce do uniwersalnego centrum wielofunkcyjnego i uporządkowanie środowiska”. Ze środków projektu został odnowiony i wyposażony w podstawowe meble niewykorzystywany budynek Szkoły Podstawowej w Wesołówce, dążąc dostosować go do realizacji i rozwoju działalności wspólnoty. Obok niego było uporządkowane otoczenie, urządzono parking i oświetlono główną ulicę wsi. Zostało wyposażone wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. W celu racjonalnego wykorzystania warunków, określonych w projekcie, na posiedzeniu Rady postanowiono zmienić przeznaczenie Szkoły Podstawowej w Wesołówce na szkołę – centrum wielofunkcyjne i nazywać ją Szkołą – Centrum Wielofunkcyjnym w Wesołówce i zatwierdzić regulamin szkoły – centrum wielofunkcyjnego. W tej szkole będzie mogło być realizowane również inne nieformalne kształcenie i (lub) nieformalne programy edukacyjne dla dorosłych, umożliwiana realizacja niezbędnych kulturalnych, społecznych i niekonwencjonalnych usług dla społeczności lokalnej.

  W czasie posiedzenia Rady zostały zatwierdzone środki specjalnego programu Wsparcia Środowiska 2014 r. W tym roku, planuje się zebrać podatki za emisję zanieczyszczeń do środowiska oraz podatki za wykorzystanie państwowych zasobów naturalnych – 240 000,00 Lt oraz podatki za wykorzystywanie zasobów zwierząt, na które się poluje – 100 000,00 Lt. Fundusze Programu Wspierania Środowiska mogą być wykorzystywane na poprawę stanu środowiska i na środki ochronne; rozwój infrastruktury gospodarowania odpadami; porządkowanie odpadów, których właściciela nie można zidentyfikować lub on już nie istnieje; środki na monitorowanie środowiska, zapobiegawcze środki rekultywacji środowiska; edukację społeczeństwa i szkolenia w zakresie ochrony środowiska; ochronę zieleni, monitorowanie stanu, tworzenie oraz powiększenie powierzchni zieleńców, inwentaryzację.

  Wydział prawa przedstawił projekt uchwały Rady „W sprawie zatwierdzenia podziału gminy Mickuny na sołectwa”, który przez członków Rady został jednogłośnie przyjęty. Korekta ta powinna zapewnić organizację wyborów odpowiedniego przedstawiciela miejscowości lub jej części na funkcję sołtysa.

  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...