Szkoła Średnia im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach będzie miała nowy stadion

31 marca b.r. została podpisała podpisana umowa na wykonanie prac renowacji stadionu wg projektu „Urządzenie stadionu Szkoły Średniej im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach“. Po uporządkowaniu formalności firma rozpocznie prace umowy – zlecenia.

Wiek szkolny człowieka – to cenny i nieodwracalny czas, gdy dzieci szybko rosną, dojrzewają fizycznie. W tym okresie one są ciekawskie, chcą poznać cały świat i siebie. Dlatego jest konieczne stworzyć zadowalające warunki dla kształtowania osobowości.

Na stadionie będą mogli trenować amatorzy piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i miłośnicy innych dyscyplin sportowych, ponieważ z funduszy lokalnego projektu zostanie wyremontowane boisko piłki nożnej, odnowiony trawnik boiska i urządzone stacjonarne bramki do piłki nożnej, wyposażone boisko do koszykówki/siatkówki ze stacjonarnymi stojakami do koszykówki, urządzona 3-pasmowa bieżnia o twardej powierzchni. Obok urządzonych obiektów będzie uporządkowana przestrzeń publiczna, urządzone chodniki i elementy małej architektury. Wartość projektu „Urządzenie stadionu Szkoły Średniej im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach“ wynosi – 251 tys. Lt.
Renowację stadionu planuje się zakończyć do lata 2015 roku.

Podczas wykonywanych prac dla mieszkańców mogą wyniknąć czasowe utrudnienia, za które zawczasu przepraszamy i prosimy o wyrozumienie i życzliwość.