Nowe boisko dla mieszkańców Skojdziszek

124

Skojdziszki – to jeszcze jedno osiedle rejonu wileńskiego, w którym będzie urządzone nowe boisko sportowe. 28 marca b.r. została podpisana umowa z firmą budowlaną , która po załatwieniu formalności rozpocznie prace wg umowy zlecenia. To już czwarta umowa, podpisana na urządzenie boiska w osiedlu samorządu rejonu wileńskiego w b.r.

Z finansów lokalnego projektu planuje się budowa boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, parking, a w pobliżu urządzonych boisk – urządzenie przestrzeni publicznej, urządzenie ścieżek dla pieszych i elementów małej architektury, odnowienie wjazdów na działki ziemi. Nowo wyposażone boisko jest przeznaczone dla całej sportującej wspólnoty Skojdziszek, będzie ulepszona zajętość całej społeczności lokalnej, do aktywności sportowej będą angażować się nie tylko dzieci, ale również dorośli.

Projekt planuje się zrealizować do lata 2015 roku.

Wartość projektu „Urządzenie boiska sportowego w Skojdziszkach i uporządkowanie środowiska” – 198.9 tys. lt.

Podczas wykonywanych prac dla mieszkańców mogą wyniknąć czasowe utrudnienia, za które zawczasu przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i życzliwość.