W Skojdziszkach, Mariampolu i Rukojniach rozpoczyna się zakładanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

ZSA „Nemėžio Komunalininkas” przeprowadziła przetarg na zakup prac projektu „Rozwój infrastruktury wodociągowej i ściekowej w rejonie wileńskim (w Skojdziszkach, Mariampolu i Rukojniach). 12 maja b.r. zostały podpisane umowy z firmami ZSA „KSR” i ZSA „PST”, które wykonają prace na umowę zlecenie.
Koszt projektu sięga prawie 21 mln. Lt.

Głównym celem projektu – rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, budowa urządzeń oczyszczania wody i oczyszczania ścieków w Mariampolu i Rukojniach i urządzeń oczyszczania ścieków w Skojdziszkach, mające na celu zapewnienie dla mieszkańców jakościowego zaopatrzenia w wodę pitną i uporządkowanie ścieków.
Na terytoriach powyższych osiedli dla mieszkańców nie jest obecnie zapewniane wystarczająco jakościowe zaopatrzenie w wodę i zagospodarowanie ścieków. Mieszkańcy dla potrzeb bytowych wykorzystują wodę ze studni, której jakość często nie spełnia wymagań wody pitnej. Oczekuje się, że projekt przyczyni się do poprawy nie tylko warunków życia, ale i stanu zdrowia, poprawi także sytuację ekologiczną gospodarki wodnej, zwiększy efektywność i umożliwi podłączenie do sieci ponad 95 proc. mieszkańców.