Więcej

  W Skojdziszkach, Mariampolu i Rukojniach rozpoczyna się zakładanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  Czytaj również...

  ZSA „Nemėžio Komunalininkas” przeprowadziła przetarg na zakup prac projektu „Rozwój infrastruktury wodociągowej i ściekowej w rejonie wileńskim (w Skojdziszkach, Mariampolu i Rukojniach). 12 maja b.r. zostały podpisane umowy z firmami ZSA „KSR” i ZSA „PST”, które wykonają prace na umowę zlecenie.
  Koszt projektu sięga prawie 21 mln. Lt.

  Głównym celem projektu – rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, budowa urządzeń oczyszczania wody i oczyszczania ścieków w Mariampolu i Rukojniach i urządzeń oczyszczania ścieków w Skojdziszkach, mające na celu zapewnienie dla mieszkańców jakościowego zaopatrzenia w wodę pitną i uporządkowanie ścieków.
  Na terytoriach powyższych osiedli dla mieszkańców nie jest obecnie zapewniane wystarczająco jakościowe zaopatrzenie w wodę i zagospodarowanie ścieków. Mieszkańcy dla potrzeb bytowych wykorzystują wodę ze studni, której jakość często nie spełnia wymagań wody pitnej. Oczekuje się, że projekt przyczyni się do poprawy nie tylko warunków życia, ale i stanu zdrowia, poprawi także sytuację ekologiczną gospodarki wodnej, zwiększy efektywność i umożliwi podłączenie do sieci ponad 95 proc. mieszkańców.

  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...