Kolejny sukces EFHR i Szkoły Średniej w Trokach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) cieszy się, że w wyniku udzielenia pomocy prawnej przez EFHR w przygotowaniu pism procesowych udało się wygrać kolejną sprawę.

Tym razem sprawa dotyczyła rzekomego naruszenia prawa administracyjnego przez przedstawiciela komitetu reprezentacyjnego Szkoły Średniej w Trokach, który w dniu 3 kwietnia 2014 r. zorganizował pikietę protestacyjną przeciwko planom reorganizacji struktury wewnętrznej szkoły.
Sprawa pikietujących trafiła do sądu w związku z naruszeniem prawa. G. S., przedstawicielowi komitetu reprezentacyjnego szkoły, sporządzono protokół naruszenia prawa zgodnie z art. 188 ust. 1 Kodeksu Naruszeń Prawa Administracyjnego RL. Argumentowano to brakiem odpowiedniego pozwolenia na zorganizowanie akcji protestacyjnej, w której udział wzięło ok. 40-50 osób.

Jednakże według argumentacji oskarżonego, grupa pikietujących, zorganizowana przez G. S., liczyła jedynie 15 osób i wyróżniała się spośród innych osób dzięki niebieskim ubraniom. Oprócz tego odpowiednie pismo informujące o planowanym zebraniu złożone zostało na ręce mera Samorządu Rejonu Trockiego jeszcze 2 kwietnia. Zaś zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zebraniach, na zebranie do 15 osób nie jest wymagane pozwolenie samorządu. Warto też zaznaczyć, że pikietę organizowano przed gmachem samorządu, w którym odbywało się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Trockiego, rozstrzygające też losy innych szkół rejonu. Dlatego zebrały się tam również osoby trzecie, które nie były bezpośrednio związane ze zorganizowaną pikietą.

Dzielnicowy Sąd Rejonu Trockiego przychylił się do argumentacji o braku potrzeby odpowiedniego pozwolenia i przyznał, że na materiale dołączonym do sprawy widać zebraną grupkę osób w niebieskich ubraniach, zaś obok niej stoją inne osoby z plakatami. Ogółem przed samorządem mogło zgromadzić się ok. 40-50 osób, ale nie ma dowodów na to, czy osoby te były związane z organizowanym zebraniem. Ponieważ nie ma dowodów, które by potwierdzały winę G. S., sprawa została umorzona. Postanowienie sądu może być zaskarżone w ciągu 20 dni.
EFHR cieszy fakt, że kolejny raz udało się pomóc społeczności polskiej oraz zachęca każdego, kogo prawa zostały naruszone, do zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną.
Natomiast o pomyślnym zakończeniu sprawy planowanej reorganizacji struktury wewnętrznej szkoły w Trokach czytaj tu.

EFHR