Więcej

  Mieszkańcy Zujun i W. Rzeszy w rejonie wileńskim są zapraszani przygotować się do przyłączenia się do sieci scentralizowanych

  Czytaj również...

  Prace projektu, realizowanego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Nemenčinės komunalininkas” i partnera Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego „Rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie wileńskim (w Zujunach, W. Rzeszy, Rzeszy)” w osiedlach Zujuny i Wielka Rzesza samorządu rejonu wileńskiego posuwają się naprzód.

  Podczas realizacji całego projektu planuje się założyć 15 km sieci wodociągowych (w osiedlu Zujuny) i 40,5 km sieci kanalizacyjnych (w Rzeszy – około 13 km, W. Rzeszy – ok. 7,5 km, w Zujunach – ok. 20 km). Od początku budowy, to znaczy od 23 maja 2012 roku, już założono 14,196 km magistralnych sieci kanalizacyjnych. Prace są nieznacznie opóźnione, ale planuje się zakończyć je w wyznaczonym terminie. Wykonawca ZSA „KSR” 8 stycznia 2014 roku przedstawił do uzgodnienia projekt techniczny ZSA „Vilniaus vandenys“ IV etapu budowy w W. Rzeszy. Dopóki był uzgadniany projekt i uzyskiwane pozwolenie na budowę, prace nie były prowadzone.

  – Obecnie są prowadzone prace w Rzeszy i W. Rzeszy. Według przygotowanego projektu technicznego IV etapu budowy w najbliższym czasie rozpoczniemy budowę przepompowni ścieków w Rzeszy i W. Rzeszy. Z powodu trochę opóźnionych decyzji uzgadniania projektu i innych nieprzewidzianych okoliczności opóźnia się rozpoczęcie prac w Zujunach, ale planujemy je jak najszybciej rozpocząć. Odbywają się także spotkania z zainteresowanymi stronami i pojawiające się problemy są rozwiązywane – komentuje kierownik projektu ZSA „KRS” Justinas Janušas.
  Kierownik Działu Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Miroslav Romanowski jest zadowolony: – W maju 2014 r. rozpoczęły się prace zakładania sieci kanalizacyjnych w W. Rzeszy. Są również przygotowane projekty techniczne pięciu etapów budowy (I, II, III, IV i V) w Rzeszy i Wielkiej Rzeszy, uzyskane pozwolenia na budowę i zgodnie z nimi są prowadzone prace, które, mamy nadzieję, będą pomyślne zakończone.

  Chociaż ze scentralizowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będzie można korzystać tylko po całkowitym zakończeniu budowy, mieszkańcy już teraz mogą planować podłączenie i odpowiednio się przygotowywać.
  W celu podłączenia się, odgałęzienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zostaną położone do granicy działki, więc mieszkańcom pozostaje na własny koszt doprowadzi
  rury do domów mieszkalnych. O projektowanie wprowadzenia do domu muszą zadbać sami mieszkańcy, projekty można zamówić w spółkach projektowych. Zatem, wszyscy chętni skorzystania z okazji ulepszenia swego bytu i z sieci kanalizacyjnych (mieszkańcy Rzeszy, W. Rzeszy i Zujun) i używania wody o wysokiej jakości (mieszkańcy Zujun) muszą się pospieszyć i zwracać się do ZSA „Nemenčinės komunalininkas“.

  Najważniejsze kroki podłączenia się

  1. W celu do podłączenia się do scentralizowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uzyskania warunków technicznych zwrócić się do ZSA „Nemenčinės komunalininkas”, adres siedziby ul. Piliakalnio 50, Niemenczyn, rejon wileński.
  Dla otrzymania warunków technicznych należy przedstawić:
  – kopie prawa własności lub inne dokumenty, potwierdzające prawo administrowania i korzystania z działki gruntu, jak również zgodę współwłaścicieli, jeżeli działka należy do nich jako wspólna własnoś
  ;
  – kopię topograficzną działki gruntu.

  2. Po otrzymaniu warunków technicznych, należy zwrócić się do firmy projektowej, która przygotuje uproszczony projekt budowli.
  3. Uzgodnić projekt z ZSA „ Nemenčinės komunalininkas”.
  4. Złożyć podanie i sporządzić umowę na zakup wody i (lub) na usuwanie odpadów z ZSA „Nemenčinės komunalininkas“.

  Łączna wartość projektu „Zaopatrzenie w wodę i sieci kanalizacyjnej w samorządzie rejonu wileńskiego (Zujunach, W. Rzeszy, Rzeszy) – 15,5 mln litów. Większość pieniędzy – 13, 18 mln litów finansują fundusze strukturalne UE według Programu Promowania Spójności Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Litwy w latach 2007 – 2013 „Renowacja i rozwój systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków”, inna część – 15, 5 mln litów jest finansowana z budżetu państwa, 0,77 mln litów stanowi finansowanie Administracji Rejonu Wileńskiego. Planowane zakończenie projektu – styczeń 2015 r.

  Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach internetowych Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem www.vrsa.lt i ZSA „Nemenčinės komunalininkas” pod adresem www.nemenkom.lt

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...