Mieszkańcy Zujun i W. Rzeszy w rejonie wileńskim są zapraszani przygotować się do przyłączenia się do sieci scentralizowanych

0
11

Prace projektu, realizowanego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Nemenčinės komunalininkas” i partnera Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego „Rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie wileńskim (w Zujunach, W. Rzeszy, Rzeszy)” w osiedlach Zujuny i Wielka Rzesza samorządu rejonu wileńskiego posuwają się naprzód.

Podczas realizacji całego projektu planuje się założyć 15 km sieci wodociągowych (w osiedlu Zujuny) i 40,5 km sieci kanalizacyjnych (w Rzeszy – około 13 km, W. Rzeszy – ok. 7,5 km, w Zujunach – ok. 20 km). Od początku budowy, to znaczy od 23 maja 2012 roku, już założono 14,196 km magistralnych sieci kanalizacyjnych. Prace są nieznacznie opóźnione, ale planuje się zakończyć je w wyznaczonym terminie. Wykonawca ZSA „KSR” 8 stycznia 2014 roku przedstawił do uzgodnienia projekt techniczny ZSA „Vilniaus vandenys“ IV etapu budowy w W. Rzeszy. Dopóki był uzgadniany projekt i uzyskiwane pozwolenie na budowę, prace nie były prowadzone.

– Obecnie są prowadzone prace w Rzeszy i W. Rzeszy. Według przygotowanego projektu technicznego IV etapu budowy w najbliższym czasie rozpoczniemy budowę przepompowni ścieków w Rzeszy i W. Rzeszy. Z powodu trochę opóźnionych decyzji uzgadniania projektu i innych nieprzewidzianych okoliczności opóźnia się rozpoczęcie prac w Zujunach, ale planujemy je jak najszybciej rozpocząć. Odbywają się także spotkania z zainteresowanymi stronami i pojawiające się problemy są rozwiązywane – komentuje kierownik projektu ZSA „KRS” Justinas Janušas.
Kierownik Działu Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Miroslav Romanowski jest zadowolony: – W maju 2014 r. rozpoczęły się prace zakładania sieci kanalizacyjnych w W. Rzeszy. Są również przygotowane projekty techniczne pięciu etapów budowy (I, II, III, IV i V) w Rzeszy i Wielkiej Rzeszy, uzyskane pozwolenia na budowę i zgodnie z nimi są prowadzone prace, które, mamy nadzieję, będą pomyślne zakończone.

Chociaż ze scentralizowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będzie można korzystać tylko po całkowitym zakończeniu budowy, mieszkańcy już teraz mogą planować podłączenie i odpowiednio się przygotowywać.
W celu podłączenia się, odgałęzienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zostaną położone do granicy działki, więc mieszkańcom pozostaje na własny koszt doprowadzi
rury do domów mieszkalnych. O projektowanie wprowadzenia do domu muszą zadbać sami mieszkańcy, projekty można zamówić w spółkach projektowych. Zatem, wszyscy chętni skorzystania z okazji ulepszenia swego bytu i z sieci kanalizacyjnych (mieszkańcy Rzeszy, W. Rzeszy i Zujun) i używania wody o wysokiej jakości (mieszkańcy Zujun) muszą się pospieszyć i zwracać się do ZSA „Nemenčinės komunalininkas“.

Najważniejsze kroki podłączenia się

1. W celu do podłączenia się do scentralizowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uzyskania warunków technicznych zwrócić się do ZSA „Nemenčinės komunalininkas”, adres siedziby ul. Piliakalnio 50, Niemenczyn, rejon wileński.
Dla otrzymania warunków technicznych należy przedstawić:
– kopie prawa własności lub inne dokumenty, potwierdzające prawo administrowania i korzystania z działki gruntu, jak również zgodę współwłaścicieli, jeżeli działka należy do nich jako wspólna własnoś
;
– kopię topograficzną działki gruntu.

2. Po otrzymaniu warunków technicznych, należy zwrócić się do firmy projektowej, która przygotuje uproszczony projekt budowli.
3. Uzgodnić projekt z ZSA „ Nemenčinės komunalininkas”.
4. Złożyć podanie i sporządzić umowę na zakup wody i (lub) na usuwanie odpadów z ZSA „Nemenčinės komunalininkas“.

Łączna wartość projektu „Zaopatrzenie w wodę i sieci kanalizacyjnej w samorządzie rejonu wileńskiego (Zujunach, W. Rzeszy, Rzeszy) – 15,5 mln litów. Większość pieniędzy – 13, 18 mln litów finansują fundusze strukturalne UE według Programu Promowania Spójności Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Litwy w latach 2007 – 2013 „Renowacja i rozwój systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków”, inna część – 15, 5 mln litów jest finansowana z budżetu państwa, 0,77 mln litów stanowi finansowanie Administracji Rejonu Wileńskiego. Planowane zakończenie projektu – styczeń 2015 r.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach internetowych Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem www.vrsa.lt i ZSA „Nemenčinės komunalininkas” pod adresem www.nemenkom.lt

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.