Odrodzi się tradycyjna dekoracja chat

Tradycyjne zdobnictwo drewnianych domów – bardzo twórcze i nieskomplikowane rzemiosło, które może opanować każdy, zainteresowany tradycyjną architekturą i chcący ozdobić swój stuletni lub dopiero w zeszłym roku wybudowany drewniany dom. Na to trzeba zupełnie niewiele – uzyskać wiedzę na temat panujących ozdób dekoracyjnych i ornamentyki okolicy oraz umiejętności praktyczne.

12 lipca o godz. 12. w „Warsztatach skarbów“ („Lobių dirbtuvės“) znajdujących się we wsi Mazuryszki (rejon wileński) odbędzie się otwarta i bezpłatna teoretyczno-praktyczna lekcja o zdobnictwie drewnianych chat na Wileńszczyźnie. Podczas lekcji będą Państwo mieli okazję poznać subtelności dekoracji w tej krainie i natychmiast wykorzystać wiedzę w praktyce – dotknąć drzewa i stworzyć krawężnice, gzymsy i korony okien. Wycięte przez uczestników seminarium elementy dekoracyjne, następnie wyszlifowane i wymalowane, powędrują do wsi Szyłany i tam ozdobią pięć tradycyjnych chat tego etniczno-kulturowego rezerwatu.

Te działania są realizowane w ramach projektu „Nasza chatka pięknie wyrzeźbiona” zorganizowana przez dyrekcję Regionalnego Parku Neris wspólnie z PP „Warsztaty skarbów“. Cel projektu – ożywić i popularyzować tradycyjne zdobnictwo drewnianych budynków wsi Wileńszczyzny, dzielić się doświadczeniem twórców drewnianej architektury, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Wszystkie informacje na temat projektu oraz otwartej lekcji edukacyjnej uzyskają Państwo na stronie Regionalnego Parku Neris www.neriesparkas.lt, tel.: +370 645 84683 oraz na e-mail: karolina@neriesparkas.lt