Więcej

  W Podbrzeziu i Anowilu będą zakładane sieci wodociągowe i kanalizacyjne

  Czytaj również...

  9 lipca 2014 roku została sporządzona trójstronna umowa administrowania i finansowania projektu „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i porządkowania ścieków w rejonie wileńskim (w Podbrzeziu i Anowilu). W trakcie realizacji projektu w Podbrzeziu i Anowilu będą zakładane sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

  Wartość projektu sięga ponad 16 mln lt (z VAT). 95% kosztów kwalifikowalnych projektu będzie finansowane ze środków państwa litewskiego. Samorząd rejonu wileńskiego będzie finansować 5% kosztów kwalifikowanych projektu i wszystkie nieodpowiednie koszty, których nie pokrywa finansowanie projektu.

  Główny cel projektu – rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, budowa urządzeń uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Podbrzeziu i Anowilu, mających na celu zapewnienie jakościowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i porządkowanie ścieków. Ogółem planuje się zbudować około 15,8 km sieci wodociągowych i około 15,8 km ścieków.

  Mieszkańcom powyższych osiedli obecnie nie jest zapewniana wystarczająca jakość zaopatrzenia w wodę i porządkowania ścieków. Mieszkańcy dla potrzeb domowych korzystają z wody ze studni, która często nie spełnia wymagań jakościowych wody pitnej.

  Po pomyślnej realizacji projektu będzie umożliwione podłączenie się do centralnych sieci wodociągowych dla 565 mieszkań (ok. 1808 mieszkańców), analogicznie do sieci kanalizacyjnych. Po wykonaniu zaplanowanych prac dla mieszkańców Podbrzezia i Anowila będzie dostarczana woda o właściwej jakości z nowych urządzeń uzdatniania wody, których wartość wynosi około 1,4 mln. lt, a ścieki będą oczyszczane w nowej oczyszczalni, jej wartość – 3 mln lt.

  Oczekuje się, że realizacja projektu znacznie poprawi nie tylko warunki życia mieszkańców Podbrzezia i Anowila, ale również ich stan zdrowia, a także sytuację ekologiczną, zwiększy efektywność gospodarki wodnej.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...