W Podbrzeziu i Anowilu będą zakładane sieci wodociągowe i kanalizacyjne

9 lipca 2014 roku została sporządzona trójstronna umowa administrowania i finansowania projektu „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i porządkowania ścieków w rejonie wileńskim (w Podbrzeziu i Anowilu). W trakcie realizacji projektu w Podbrzeziu i Anowilu będą zakładane sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Wartość projektu sięga ponad 16 mln lt (z VAT). 95% kosztów kwalifikowalnych projektu będzie finansowane ze środków państwa litewskiego. Samorząd rejonu wileńskiego będzie finansować 5% kosztów kwalifikowanych projektu i wszystkie nieodpowiednie koszty, których nie pokrywa finansowanie projektu.

Główny cel projektu – rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, budowa urządzeń uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Podbrzeziu i Anowilu, mających na celu zapewnienie jakościowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i porządkowanie ścieków. Ogółem planuje się zbudować około 15,8 km sieci wodociągowych i około 15,8 km ścieków.

Mieszkańcom powyższych osiedli obecnie nie jest zapewniana wystarczająca jakość zaopatrzenia w wodę i porządkowania ścieków. Mieszkańcy dla potrzeb domowych korzystają z wody ze studni, która często nie spełnia wymagań jakościowych wody pitnej.

Po pomyślnej realizacji projektu będzie umożliwione podłączenie się do centralnych sieci wodociągowych dla 565 mieszkań (ok. 1808 mieszkańców), analogicznie do sieci kanalizacyjnych. Po wykonaniu zaplanowanych prac dla mieszkańców Podbrzezia i Anowila będzie dostarczana woda o właściwej jakości z nowych urządzeń uzdatniania wody, których wartość wynosi około 1,4 mln. lt, a ścieki będą oczyszczane w nowej oczyszczalni, jej wartość – 3 mln lt.

Oczekuje się, że realizacja projektu znacznie poprawi nie tylko warunki życia mieszkańców Podbrzezia i Anowila, ale również ich stan zdrowia, a także sytuację ekologiczną, zwiększy efektywność gospodarki wodnej.