Mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą dostarczać odpady wielkogabarytowe do specjalnych punktów zbiórki

Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci.

Do tej grupy odpadów zaliczamy: stare meble, dywany, wózki dziecięce, materace, sprzęt AGD, rowery, używane opony, a także w czasie budowy lub naprawy powstałe odpady dużych rozmiarów (okna, drzwi, plastyki, szkło). Takie odpady troszczący się o ochronę środowiska mieszkańcy mogą oddać do specjalnych zbiorczych punktów gromadzenia odpadów wielkogabarytowych pod adresami w. Wieluciany, gm. Szaterniki, rej. wileński i w. Grikienis, gm. Suderwa, rej. wileński. Place gromadzenia odpadów urządziło i eksploatuje ZSA „Centrum Porządkowania Odpadów Okręgu Wileńskiego” (lit. Vilniaus apskryties atliekų tvarkymo centras). Lokalizację placów oraz ich godziny otwarcia można sprawdzić wchodząc na stronę internetową: http://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Na placach zbierania odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców są przyjmowane nie tylko odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, ale również odpady niebezpieczne w gospodarstwach domowych: bezużyteczne środki chemii gospodarczej, odpady farb, lakierów i materiałów wykończeniowych, akumulatory aut osobowych, smary, urządzenia elektroniczne i t.p.

Baterie, akumulatory oraz odpady agrochemii będą przyjmowane, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na ich porządkowanie.

Należy pamiętać, że od osób prawnych żadne odpady nie są przyjmowane na place gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.

Odpady na place zbiórki odpadów wielkogabarytowych mogą być dostarczane w dni powszednie, z wyjątkiem poniedziałków, w godzinach od 10.00 do 19.00, przerwa obiadowa w godz. 14:30 – 15:00, w soboty od godz. 10.00 do 16.30, przerwa obiadowa w godz. 13.00-13.30. W niedziele i poniedziałki place są nieczynne.