Wizyta delegacji z Miasta i Gminy Czyżew w rejonie wileńskim

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli obu zaprzyjaźnionych urzędów
Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli obu zaprzyjaźnionych urzędów

W dn. 10 września br. w rejonie wileńskim gościła liczna delegacja Urzędu Miasta i Gminy Czyżew na czele z burmistrz Anną Bogucką. Delegacja polska przybyła na Litwę 8 września i już zwiedziła miasto Wilno oraz okolice, a także Troki i Kowno, poprzednie stolice Litwy.

Wizyta w samorządzie była zapoznawczą, a jej celem było zaznajomienie się z rejonem wileńskim i jego władzami. Gości przywitał wicemer Jan Gabriel Mincewicz. W spotkaniu uczestniczyła także Sekretarz Rady Elżbieta Jabłońska, przedstawiciele Rady samorządu rejonu wileńskiego, specjaliści Wydziału Oświaty oraz Wydziału Informacji i Współpracy zagranicznej. Przybyłym gościom przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą naszego samorządu, omówiono również system szkolnictwa oraz sytuację ekonomiczno – społeczną mieszkańców rejonu wileńskiego. Podczas spotkania dyskutowano także o możliwościach nawiązania współpracy.

Wizyta zakończyła się wymianą upominków, podziękowaniami, kierowanymi do przedstawicieli samorządu oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.