Sejm da zgodę na większe minimum i „powrót” chorobowych?

For. Marian Paluszkiewicz
For. Marian Paluszkiewicz
Wczoraj, 24 września, rząd przyjął postanowienie o zwiększeniu minimalnego wynagrodzenia miesięcznego oraz świadczeń pieniężnych z tytułu choroby dla obywateli Litwy. Jeżeli Sejm przegłosuje zgodnie z decyzją rządu od 1 października minimalna płaca wzrośnie o 35 litów (o 10 euro) i wyniesie 1 035 litów (300 euro). Wielkość zasiłku za 3-7 dni choroby wyniesie nie 40 procent, jak dotychczas, lecz 80 procent miesięcznego wynagrodzenia brutto. Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym pracownikowi będącemu na zwolnieniu lekarskim w wyniku choroby bądź uszczerbku na zdrowiu.

Ma on na celu zapewnienie dochodu pracownikowi, który jest tymczasowo niezdolny do wykonywania pracy. Pierwsze dwa dni kalendarzowe zwolnienia lekarskiego stanowi tzw. okres pracodawcy, w którym pracodawca wypłaca pracownikowi chorobowe. Jeśli po 2 dniach pracownik nadal przebywa na zwolnieniu, zasiłek chorobowy wypłaca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Sodra”. Od 1 maja 2009 roku wielkość zasiłku za 3-7 dni choroby wynosi 40 procent, od 8-ego dnia — 80 procent miesięcznego wynagrodzenia.
— Planujemy, że kiedy polepszy się sytuacja ekonomiczna oraz zwiększy się liczba miejsc pracy, można będzie rozważać 100-procentową kompensatę zasiłków chorobowych . Aby zwiększyć zasiłek chorobowy na okres 3-7 dni choroby z 40 do 80 procent potrzeba 115,4 mln litów. Tą kwotą już dysponuje „Sodra” — powiedziała wczoraj w wywiadzie dla „Lietuvos radijas” Algimanta Pabedinskienė, minister resortu spraw socjalnych i pracy. Obecnie minimalne miesięczne wynagrodzenie w kraju wynosi 1 000 litów. W styczniu ub. roku zostało ono zwiększone o 150 litów. Minimalne miesięczne wynagrodzenie w 2015 roku może na Litwie wzrosnąć o 100 litów. Jeżeli zostanie zwiększone, wzrośnie do 1 135 litów (328,7 euro). Spowoduje to, że w budżecie państwa trzeba będzie znaleźć około 52 milionów litów. Rząd przyśpieszenie planowanej na przyszły rok podwyżki minimum motywuje tym, że obywatelom Litwy będzie łatwiej przejść z lita na euro w przyszłym roku. Jak wiadomo, 1 stycznia 2015 r. Litwa przejdzie na unijną walutę euro.
— Przy dzisiejszej średniej wypłacie, która wynosi 2,3 tys. litów, minimalne wynagrodzenie można zwiększyć tylko do 1 150 litów od 2015 roku. Na pewno nie więcej, ponieważ wtedy płaca minimalna nie będzie przekraczać 50 procent przeciętnego wynagrodzenia — powiedział ekonomista Romas Lazutka.„Swedbank” prognozuje, że w końcu 2016 roku minimalne miesięczne wynagrodzenie będzie wynosić około 1 200 Lt (350 euro).
— System płac nie może być taki, w którym niewykwalifikowani pracownicy będą otrzymywali takie samo wynagrodzenie jak wykwalifikowani. Taka mała różnica między minimalnym wynagrodzeniem a średnim może spowodować to, że młodzież nie będzie chciała inwestować w naukę, ponieważ osoby wykształcone i zupełnie bez wykształcenia będą pracowały za podobne pensje. Należy pomyśleć także o małych przedsiębiorstwach, które po podniesieniu minimalnego wynagrodzenia w tak krótkim tempie mogą zbankrutować — dodał Lazutka. Na początku września litewska koalicja rządząca podjęła decyzję o zwiększeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia w kraju. Wtedy też premier Algirdas Butkevičius zadeklarował, że na zwiększenie minimalnego wynagrodzenia na ten rok potrzeba dodatkowo 5 mln litów.
— Pieniądze samorządy oraz inne instytucje publiczne będą musiały znaleźć w swoich budżetach. Rząd nie ma zamiaru wprowadzać w związku z tym zmiany do budżetu państwowego — powiedział szef rządu. Jednak na razie premier ostrożnie wypowiada się na temat kolejnej podwyżki minimalnej płacy w przyszłym roku.
— Decyzję na ten temat podejmiemy w połowie 2015 roku, musimy zorientować się, jak będzie wyglądała sytuacja ekonomiczna w kraju. Trudno coś planować, kiedy spadł poziom eksportu — oświadczył dziennikarzom Butkevičius po wczorajszej naradzie rządowej. Pod względem nominalnej wartości płacy minimalnej Litwa zajmuje 19. pozycję wśród 21 krajów Unii Europejskiej. Najwyższa stawka wynagrodzenia minimalnego obowiązuje w Luksemburgu — 1 921 EUR. Jest ona blisko 7 razy większa niż w Litwie. Najniższe wynagrodzenie minimalne otrzymują mieszkańcy Bułgarii — 174 EUR.

WYNAGRODZENIE MINIMALNE (EUR) W KRAJACH UE W 2014 ROKU

1. Luksemburg……….. 1 921 €
2. Belgia…………… 1 502 €
3. Holandia…………. 1 486 €
4. Irlandia…………. 1 462 €
5. Francja………….. 1 445 €
6. Wielka Brytania ….. 1 217 €
7. Słowenia…………… 789 €
8. Hiszpania………….. 753 €
9. Malta……………… 718 €
10. Grecja……………. 684 €
11. Portugalia………… 566 €
12. Chorwacja…………. 405 €
13. Polska……………. 387 €
14. Estonia…………… 355 €
15. Słowacja………….. 352 €
16. Węgry…………….. 344 €
17. Czechy……………. 328 €
18. Łotwa…………….. 320 €
19. Litwa…………….. 290 €
20. Rumunia…………… 191 €
21. Bułgaria………….. 174 €