Już wkrótce w rejonie wileńskim otworzą drzwi trzy uniwersalne centra wielofunkcyjne

Uniwersalne centrum wielofunkcyjne w miasteczku Szumsk
Uniwersalne centrum wielofunkcyjne w miasteczku Szumsk

Jeszcze w tym roku mieszkańców Szumska i Rudowsi będą cieszyły nowo wybudowane centra wielofunkcyjne, które spełnią potrzeby kulturowe ludzi różnych grup wiekowych, będą propagować kulturę etniczną i rozwijać działalność edukacyjną i rozrywkową. Centrum wielofunkcyjne w Ławaryszkach planuje się otworzyć na wiosnę przyszłego roku.

Na urządzenie uniwersalnych centrów wielofunkcyjnych (UCW), samorząd posłuży się niewykorzystywanymi częściami budynków ambulatorium (Ławaryszki), łaźni (Rudowsie) i przedszkola (Szumsk), które odnowi. Środki finansowe na realizację tych projektów są przydzielone z funduszy strukturalnych UE.

• Wartość projektu „Urządzenie uniwersalnego centrum wielofunkcyjnego we wsi Rudowsie – 1,244,518.62 lt
• Wartość projektu „Urządzenie uniwersalnego centrum wielofunkcyjnego we wsi Ławaryszki
– 1.192.000,00 lt
• Wartość projektu „Urządzenie uniwersalnego centrum wielofunkcyjnego w miasteczku Szumsk – 2,129,921.68 lt
W tych miejscowościach rozlokują się nowe atrakcyjne gmachy, które będą nie tylko wyremontowane, ale również wyposażone w niezbędną technikę, urządzenia i meble. Po renowacji nieużywane budynki zmienią się nie do poznania i lokalni mieszkańcy będą mieli idealne warunki do zajęć edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Pojawią się możliwości dla nowych działań, inicjujących zajętość i obcowanie międzyludzkie, zmniejszające wykluczenie społeczne, co jest bardzo ważne wobec tendencji starzenia się społeczeństwa i wykluczenia społecznego. W tym samym czasie w centrach będą prowadzone różne zajęcia, co jest bardzo ważne dla młodych rodzin z małymi dziećmi. Nowoczesna infrastruktura i większe możliwości działalności – to są bezpośrednio powiązane czynniki, które dla młodych ludzi mogą być ważnym powodem, aby żyć i pracować w rejonie wileńskim.