Zgłaszamy kandydatów na „Polaka Roku 2014”

Finał konkursu "Polak roku 2013" Fot. Marian Paluszkiewicz
Finał konkursu „Polak roku 2013” Fot. Marian Paluszkiewicz

13 439 — tyle głosów zdobyła w ubiegłorocznym plebiscycie jego zwyciężczyni — mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść. Zdobywając oczywiście zaszczytne  miano „Polak Roku 2013”.

Sam fakt, że ten tradycyjny plebiscyt czytelników „Kuriera Wileńskiego” z roku na rok zbiera coraz więcej głosów — w roku ubiegłym nadesłano 28 212 kuponów – jest świadectwem zwiększenia aktywności społeczności polskiej na Litwie.
„Ta zaszczytna nagroda jest przeznaczona nie tylko dla mnie, ale dla całego  wielkiego zespołu naszego samorządu, bo razem pracujemy dla dobra ludzi” – słowa te zwyciężczyni plebiscytu wypowiedziała podczas eliminacji ubiegłorocznego konkursu „Polak Roku 2013”.

Niejednokrotnie też podkreśliła, że na Wileńszczyźnie jest wiele osób godnych tego tytułu, aby ich dorobek został dostrzeżony i doceniony.
I dlatego obecnie ogłaszając kolejny tak popularny wśród naszych Czytelników plebiscyt „Polak Roku 2014” mamy nadzieję, że zaangażuje, jak i dotychczas,  wiele uczestników. Jak dowiodły poprzednie lata, mamy dużo Polaków godnych tego zaszczytnego tytułu.
W tym roku będzie to już siedemnasty plebiscyt.

Jak sugeruje jego nazwa — „Polak Roku” — jest to uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej polskiej kronice na Litwie.
Dlatego zapraszamy do udziału, składając listownie nazwiska osób (obowiązkowo z uzasadnieniem), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków, zamieszkujących na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2014”.

Wybierzmy osoby, które w mijającym roku wniosły największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie. Przyczyniły się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.
Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej ilości mogą składać osoby fizyczne, jak też organizacje społeczne oraz prywatne firmy.
Cieszy, że nasi Czytelnicy dostrzegają pracę ludzi bardzo różnych zawodów — zarówno polityków, duszpasterzy oraz zwykłych robotników.

Następnie Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą osoby, które już były „Polakami Roku”, omówi każdą zgłoszoną przez Was kandydaturę i zaproponuje listę składającą się z 10 osób do głosowania. A głosowanie odbywać się będzie poprzez kupony wycięte z gazety (niekserowane!) i nadsyłane do redakcji.
Podliczenia głosów dokona kapituła.
Zapraszamy do udziału, czekamy na zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i krótką charakterystyką osoby kandydującej oraz dokonanych przez nią w ciągu roku osiągnięć.
Zgłoszenia należy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”,
Birbynių 4a, LT-02121 -30 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem:
„Polak Roku 2014” do 31 października br.
Zgłoszenia można też nadsyłać pocztą elektroniczną: reklama@
kurierwilenski.lt