Zachęcamy do korzystania z usług elektronicznych

W ramach szanowania przyrody i oszczędzania zasobów naturalnych oraz zmniejszenia kosztów wysyłania papierowych rachunków za wywóz i gospodarowanie odpadów komunalnych Administracja samorządu rejonu wileńskiego zachęca płatników usług do korzystania z internetowej strony elektronicznych płatności.

Rachunek za wywóz odpadów można zobaczyć i wydrukować zaglądając na stronę https://ekomoketojas.vrsa.lt. Przy rejestracji należy wskazać numer płatnika i tymczasowe hasło, które po pierwszym zalogowaniu należy zmienić na nowe, znane tylko Państwu. Dane do rejestracji są ukazane w papierowym rachunku każdego płatnika.
Użytkownik logujący się do elektronicznego systemu będzie mógł:
wybrać sposób otrzymywania rachunków (poczta czy Internet);
zmienić hasło rejestracji;
zobaczyć informację o swoich płatnościach;
podłączyć się do systemu i wydrukować sobie czy tylko zapoznać się z rachunkami;
zobaczyć dane, na podstawie których są naliczane rachunki, wskazać i zmienić dane kontaktowe (numer telefonu, pocztę elektroniczną);
wysłać informację pracownikom samorządu.
Rachunki za wywóz i zagospodarowanie śmieci można uiścić przelewem, w terminalach „Perlas”, w kasach centrów handlowych „Maxima”, w kioskach „Lietuvos spauda”, na poczcie.
Po zalogowaniu się do systemu, prosimy użytkowników o wskazanie numeru swego telefonu komórkowego. Jest on potrzebny w razie potrzeby skontaktowania się bądź wysłania powiadomienia, czy innej ważnej dla płatnika informacji.