Odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęto wiele decyzji
Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęto wiele decyzji

3 października br. na posiedzeniu Rady Samorządu zgodnie z porządkiem obrad zostało omówione 59 uchwał, dotyczących różnych zagadnień.

Rada Samorządu postanowiła zwiększyć dochody budżetowe 2014 r. do 297, 9 tys. Lt na realizację projektów inwestycyjnych. Po zatwierdzeniu tej uchwały rady będzie stworzona możliwość w czas rozliczyć się za zbliżającą się do końca realizację projektów inwestycyjnych.
Jednogłośnie postanowiono skompensować koszty jazdy marszrutą Niemenczyn – Wilno (Antokolski węzeł transportowy) w 2014-2015 r. szk. dla wychowanków organizacji pozarządowej „Centrum Społeczne Dzieci i Młodzieży”, jadącym do szkół zawodowych i nieformalnych instytucji edukacyjnych.

W celu efektywnego organizowania, zwiększenia i zapewnienia jakościowych usług socjalnych w instytucjach pomocy społecznej rejonu wileńskiego ustalono maksymalną dopuszczalną liczbę etatów w instytucjach usług socjalnych.

Wydział Gospodarki Lokalnej przedstawił dwanaście projektów uchwał w sprawie przeliczenia cen świadczonych usług z litów na euro, które rada zatwierdziła jednogłośnie.
Poparcia radnych i jednomyślnej akceptacji doczekały się również przedstawione przez Wydział Architektury i Planowania Terytorium trzy uchwały Rady, w sprawie trzech działek, znajdujących się w gminach Czarny Bór, Pogiry i Sużany, w celu sformowania działek dla potrzeb społecznych. W Pogirach planuje się wybudować plac zabaw dla dzieci i urządzić teren rekreacyjno-sportowy, we wsi Dauksze (gmina Sużany) – placyk wypoczynku, a w Czarnym Borze – urządzić plażę. Ze sformowaniem działek zostaną zrealizowane i zaspokojone potrzeby społeczne.

Rozszerzając infrastrukturę turystyki aktywnego wypoczynku radni zatwierdzili plany specjalne szlaku rekreacyjnego Niemenczyn – Santoka (około 30 km) i rekreacyjnego szlaku turystycznego w gminach Miedniki – Rukojnie (około 20 km). Po urządzeniu ścieżek będziemy dążyli, aby przyciągnąć odwiedzających i szerzej przedstawić możliwości turystyczne rejonu wileńskiego.

Na posiedzeniu postanowiono oddelegować zastępcę mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Jana Gabriela Mincewicza do tworzonej przez premiera Republiki Litewskiej grupy roboczej ds. zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych między regionami, gdzie zwarcie żyją przedstawiciele mniejszości narodowych.