Społeczność Szkoły Średniej w Zujunach cieszy się nowym boiskiem sportowym

Symbolicznym przecięciem wstęgi uroczyście otwarto nowe boisko sportowe
Symbolicznym przecięciem wstęgi uroczyście otwarto nowe boisko sportowe

W nowym roku szkolnym uczniowie Szkoły Średniej w Zujunach w rejonie wileńskim otrzymali prezent – w środę, 8 października, oficjalnie otwarto nowe boisko sportowe o syntetycznej nawierzchni. Od samego rana świąteczny nastrój, poruszenie odczuwało się wszędzie. Wydaje się, że nawet jesienne słońce przyczyniło się do tego: przysłało świetny prezent – dobrą pogodę.

Przy ozdobionym balonami boisku zebrali się nie tylko uczniowie, nauczyciele, ale również wielu zacnych gości: starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Rita Tamašunienė, zastępca dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Albert Narwojsz, kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz, kierownik Wydziału Stosunków Zagranicznych i Informacji Dorota Lewko, specjaliści Wydziału Inwestycji, Starosta Gminy Zujuny Mirosław Gajewski, przedstawiciele Wspólnoty Zujuńskiej.

Ksiądz Andrzej Jasiński poświęcił, boisko pobłogosławił dzieci i ich rodziców, pocieszył się razem z zebranymi. Dyrektor szkoły Marek Pszczołowski, Rita Tamašunienė i Lilia Andruszkiewicz przecięli tradycyjną wstęgę, ogłaszając otwarcie boiska.

Dyrektor cieszył się, że projekt „Urządzenie boiska sportowego w Szkole Średniej w Zujunach” jest zrealizowany. Jego wartość (250 tys. Lt, z czego 90% środki funduszy strukturalnych UE, a 10% z Samorządu Rejonu Wileńskiego) niemała, więc i wynik jest widoczny. Na gumowej powierzchni zmontowano inwentarz polowy, urządzono trzypasmowe bieżnie. W trakcie realizacji projektu uporządkowano również otoczenie, ogrodzono teren, urządzono ścieżki dla pieszych i elementy małej architektury. Obecnie poprawi się jakość zajęć wychowania fizycznego, młodzież będzie miała miejsce dla bezpiecznego spędzania wolnego czasu, boisko będzie miejscem organizacji świąt wsi gminy.

Przybyli goście składali życzenia z okazji otwarcia, życzyli osiągnięć sportowych, aktywnego wypoczynku i niezapomnianych chwil na tym boisku. Starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Rita Tamašunienė dla dyrektora szkoły wręczyła czek na zakup sprzętu sportowego. Po przemówieniach powitalnych dla wszystkich zebranych uczniowie przedstawili program artystyczny, urządzili również mecz pokazowy.

To było piękne święto w ładnym zakątku aktywnego wypoczynku – na nowym boisku. To miło, że w rejonie wileńskim inwestuje się w infrastrukturę sportową, a mieszkańcy rejonu mogą dbać o swoje zdrowie, sportując czy patrząc, jak aktywnie i dobrze spędza czas nasze młode pokolenie.