Więcej

  Uroczystość inauguracji Gimnazjum Meilė Lukšienė w Mariampolu

  Czytaj również...

   Święto inauguracji gimnazjum uwieczniło wspólne zdjęcie
  Święto inauguracji gimnazjum uwieczniło wspólne zdjęcie

  7 października br. Szkoła Średnia Meilė Lukšienė w Mariampolu rejonu wileńskiego oficjalnie stała się gimnazjum. Z tej okazji w sali sportowej gimnazjum odbyła się uroczystość inauguracji.

  Społeczność gimnazjum ciepło powitała dostojnych gości, przybyłych na uroczystość: przedstawicielkę Ministerstwa Oświaty i Nauki Ramutė Zungailienė, kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilię Andruszkiewicz, proboszcza Mirosława Balcewicza, córkę M. Lukšienė, dr. hab. Ingė Lukšaitė, byłego wieloletniego dyrektora szkoły Algimantasa Masaitisa, byłych nauczycieli, rodziców i innych gości.

  Dyrektorka gimnazjum Juratė Šidlauskienė, która rozpoczęła ceremonię inauguracji, pozdrowiła wszystkich przybyłych i cieszyła się z ogólnych osiągnięć, zdobytych podczas zabiegania o status gimnazjum. Dyrektorka szczyciła się nadanym zaledwie rok temu honorowym mianem Meilė Lukšienė, osobowości, która w swoich ideach pozostawiła dla szkoły plan na przyszłość, jak stać się prawdziwą instytucją edukacyjną wysokiej jakości. Dlatego obiecała, że gimnazjum będzie działało i kierowało się ideami tej wybitnej osobowości.

  Serdecznie pozdrawiała społeczność gimnazjum i cieszyła się ze statusu gimnazjum kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz, która podkreśliła, że status gimnazjum – to wielka odpowiedzialność i początek nowych prac dla wszystkich, aby mogli swoją pracą ten status uzasadnić. Kierownik w imieniu mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść wręczyła listy dziękczynne dla kierowników gimnazjum i rozporządzenie, którym na potrzeby gimnazjum przeznacza się 1000 Lt.

  Z okazji tego pięknego święta słowa powitania rzekła również członkini rodziny gimnazjum, córka M. Lukšienė, dr hab. Ingė Lukšaitė, która zwracając się do uczniów życzyła skorzystać z możliwości gimnazjum, samorealizacji, odkrywania siebie i odważnego podążania do przodu, a nauczycielom wytrwałości i rozkwitu instytucji.


  Muzyką na żywo i dźwięcznymi pieśniami weselili zebranych uczniowie klas początkowych, zespół wokalno- instrumentalny gimnazjum, występy strzelców gimnazjum i spektakle gimnastyków ulicznych. Podczas imprezy goście usłyszeli również piękne wiersze, oglądali teatralizowany fragment Antygony” Sofoklesa i zapoznali się z historią życia szkoły.

  Imprezę zwieńczyła najbardziej oczekiwana część uroczystości inauguracja gimnazjum, w czasie której dyrektorka Jūratė Šidlauskienė razem z Lilią Andruszkiewicz, Ingė Lukšaite i Algimantasem Masaitisem uroczyście odsłonili nową tablicę Gimnazjum Meilė Lukšienė. Następnie wszyscy nauczyciele, uczniowie i goście święta zostali uwiecznieni na zdjęciu na dziedzińcu szkoły.

  W tym roku w Gimnazjum Meilė Lukšienė uczy się 240 uczniów. Świadectwa dojrzałości otrzyma 56-a promocja, w której uczy się 19 dwunastoklasistów, a 11 pierwszaków, którzy zostali pierwszymi uczniami gimnazjum, będą tworzyli historię od początku.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...