Startuje projekt „Marzenia dzieci 2014”

Vaikų svajonėsZ przyjemnością informujemy, że już rozpoczął się projekt „Marzenia dzieci”. Na stronę www.vaikusvajones.lt zostały wprowadzone i udostępnione marzenia dzieci, by ludzie dobrej woli, mogli je wybrać i zrealizować.

Na stronie internetowej www.vaikusvajones.lt są publikowane konkretne marzenia dzieci, które rosną w rodzinach ryzyka społecznego, w rodzinach, w których brakuje nawyków społecznych. Te marzenia można wcielić w życie osobiście, kupując i wręczając dziecku prezent jego marzeń, również można przekazać prezent przez pracownika socjalnego lub Wydział Ochrony Praw Dzieci Samorządu Rejonu Wileńskiego. Organizatorzy podkreślają, że w tym roku nie będzie można przekazać środków na zakupy prezentów dla partnerów społecznych.

Ci, którzy pragną zrealizować marzenie dziecka, ale nie mają możliwości osobiście wręczyć prezent dziecku lub przekazać pracownikowi socjalnemu, mogą go kupić w dowolnym sklepie internetowym, jako adres doręczenia wskazując Wydział Ochrony Praw Dzieci Samorządu Rejonu Wileńskiego, ul. Rintinės 50, gab. 222. W ubiegłym roku, podczas projektu na Litwie osiągnięto rekordową liczbę zrealizowanych marzeń – nawet 7143, których łączna wartość sięga około 730 tys. lt. W rejonie wileńskim wcielono w życie marzenia nawet 428 dzieci. W pierwszym dniu realizacji tegorocznego projektu wybrano marzenia 30 dzieci, żyjących w trudnych warunkach społecznych w rejonie wileńskim.

Podstawowym celem projektu „Marzenia dzieci” – osiągnąć, by jak najwięcej dzieci, żyjących w trudnych warunkach społecznych, otrzymało prezenty bożonarodzeniowe, o których marzą i których nie mają możliwości otrzymać od swoich rodziców. Projekt przeznaczony jest dla dzieci, wychowujących się w rodzinach o trudnych warunkach społecznych w całej Litwie.

Co roku mamy wiele bardzo pięknych przykładów, jak dzieciom były wręczane prezenty. Na przykład, w niektórych gminach pracownicy socjalni do pracy z rodzinami ryzyka socjalnego zorganizowali wieczorek ze Świętym Mikołajem, inni, przebrani za Świętego Mikołaja i Śnieżkę, jeździli od domu do domu w taki sposób tworząc święto dla dzieci. Pracownicy socjalni wspólnie z realizatorami marzeń osobiście okazywali uwagę dzieciom i wręczali wybrane prezenty.

Na stronie projektu www.vaikusvajones.lt są zamieszczane marzenia dzieci w wieku 2 – 14 lat, które można spełniać do 1 stycznia 2015 roku. Razem możemy uczynić ten świat piękniejszym dla dzieci. Dziękujemy Państwu za Waszą dobroć!