Dla miłośników sportu – dwa nowe boiska

Boisko sportowe przy Szkole Średniej Juliusza Słowackiego w Bezdanach
Boisko sportowe przy Szkole Średniej Juliusza Słowackiego w Bezdanach

W październiku w rejonie wileńskim zostały pomyślnie zakończone prace budowlane dwóch boisk sportowych: w Bezdanach i Skojdziszkach. Stworzy to korzystne warunki do uprawiania sportu i aktywnego oraz treściwego spędzania czasu wolnego.

Pierwszy zrealizowany projekt – „Urządzenie stadionu Szkoły Średniej Juliusza Słowackiego w Bezdanach rejonu wileńskiego”. Całkowita wartość projektu 260 tys. lt. Od teraz na nowym atrakcyjnym boisku sportowym będą mogli trenować miłośnicy różnych dziedzin sportowych, ponieważ ze środków projektu wyremontowano boisko do piłki nożnej, odnowiono murawę i urządzono stacjonarne bramki di piłki nożnej, urządzono boisko do koszykówki/siatkówki ze stacjonarnymi stojakami do koszykówki i założono trzypasmową bieżnię o specjalnej twardej nawierzchni. Obok obiektów uporządkowano przestrzeń publiczną, urządzono chodniki i elementy małej architektury.

Drugi zrealizowany projekt – „Urządzenie boiska sportowego w Skojdziszkach w rejonie wileńskim i uporządkowanie środowiska”. Z finansów lokalnego projektu urządzono boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej, dla wygody przyjeżdżających – parking z odnowionym wjazdem na działkę ziemi. W pobliżu urządzonych boisk uporządkowano przestrzeń publiczną, urządzono ścieżki dla pieszych i elementy małej architektury. Nowo wyposażone boisko jest przeznaczone dla całej sportującej wspólnoty Skojdziszek. Po jego urządzeniu będzie ulepszona zajętość nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Wartość projektu 200 tys. lt.