Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu praw człowieka!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenia z zakresu praw człowieka pod tytułem: „Jak pogodzić prawo narodowe z prawem międzynarodowym: teoria i praktyka”, które odbędą się 3 grudnia 2014 r.

Na szkoleniach międzynarodowy ekspert praw człowieka dr Fernand de Varennes odpowie na pytanie, dlaczego czasami trudno jest pogodzić prawo narodowe z prawem międzynarodowym.
Dr Fernand de Varennes — uzyskał tytuł licencjata na kierunku prawo w Kanadzie oraz tytuł magistra w Londyńskiej Szkole Ekonomii i Nauk Politycznych. W 1996 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. Dr Varennes założył między innymi szkołę LL.M (Latin-Legum Magister, powszechnie uznawany stopień Magistra Obojga Praw) specjalizującą się w prawach człowieka. Prowadził zajęcia ze studentami w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Australii. Pracował także w charakterze doradcy w wielu centrach badawczych na świecie. Napisał ponad 150 artykułów oraz książek. Obecnie pracuje nad nową książką z dziedziny językowych praw człowieka oraz trzytomową pozycją na temat konfliktów narodowościowych i międzynarodowych.
Podczas szkoleń poruszymy kwestie związane z trudnościami w zakresie praktycznego stosowania prawa krajowego oraz międzynarodowego. Przyjrzymy się podstawowym zasadom łączącym oba systemy prawne, biorąc pod uwagę występujące między nimi naturalne napięcia. Zwrócimy uwagę na problemy teoretyczne oraz praktyczne i wzajemne relacje pomiędzy nimi. W czasie szkoleń poruszymy powyższe kwestie odnoszące się do praw człowieka, ale również zwrócimy uwagę na przykłady z innych dziedzin prawa, np. międzynarodowego prawa morza oraz handlu.
Szkolenia są skierowane do prawników, sędziów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów, osób pracujących z grupami szczególnie narażonymi na dyskryminację oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim, w siedzibie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka przy ul. Liepkalnio 103, Wilno.
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o rejestrację do 1 grudnia na adres mailowy szkolenia@efhr.eu

EFHR