Na naszych łamach …

archiwum 22Szkole Podstawowej w Borejkowszczyźnie nadać imię Syrokomli

W budynku, gdzie się obecnie mieści borejkowska szkoła podstawowa, mieszkał i tworzył w wieku ubiegłym słynny poeta polski Ludwik Kondratowicz (Władysław Syrokomla). Po Ludwiku Kondratowiczu pozostały tu pamiątki historyczne jak na przykład marmurowy stół z lirą, zegar słoneczny i inne. Pamiątki te chronione są przez nauczycieli i dziatwę szkolną.
W związku ze 130. rocznicą urodzin poety proponujemy nadać naszej szkole imię W. Syrokomli.

Kierownik szkoły A. Sobolewska
nauczyciele M. Sobolewski, K. Naumowicz
29 września 1953 rok

Przed 60 laty: Nowa marszruta pasażerska

Po rzece Wilii według nowej marszruty „Wilnius – Zwierzyniec – Zakret” zaczął kursować spalinowiec „Komsomolec”. Uprzednio przeprowadzono pogłębienie i oczyszczania koryta rzeki.
Wielu ludzi miasta Wilnius już dokonało pierwszych wycieczek statkiem do Zakretu.

Czerwony Sztandar
21 sierpnia 1953 rok


Przed 38 laty: Irkuck i Syberia po polsku

Jeśli chodzi o ślady polskości i Polaków w Irkucku i na Syberii, to nie sposób w jednym reportażu opowiedzieć o wszystkim… Zacznę więc od tego, że prawie w każdym kiosku Irkucka można znaleźć gazety i czasopisma polskie.
Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Nikołaj Sałacki, Polak syn żołnierza rosyjsko-japońskiej wojny, który po demobilizacji nie wrócił do Polski, a osiadł na stałe w Syberii.
Franiszek Sałacki był robotnikiem, ale dzieciom dał wykształcenie. Jego syn Nikołaj od lat jest gospodarzem Irkucka. I to dobrym. W mieście porządek, czystość dużo zieleni i kwiatów (…).
Jest w Irkucku kościół katolicki w stylu późnego gotyku, wybudowany ze środków polskich zesłańców 1863 roku. W chwili obecnej trwają tam prace konserwatorskie, a po ich zakończeniu będzie tu Polskie Muzeum (…).
W Irkuckim Muzeum Krajoznawczym jest też dział „Polacy w Syberii”.
Przeszło 20 tysięcy zesłańców znalazło się w tym kraju po upadku Powstania Styczniowego. Rząd carski oderwał ich od Ojczyzny, ognisk rodzinnych, przyjaciół liczył, że zginą oni i pamięć o nich. Nie!(…).
W bibliotekach Irkucka zachowało się bardzo dużo książek polskich zesłańców.
Kropla Wisły nad Bajkałem — czy też „Wisła” wpada do Angary… A po prostu w Irkucku istnieje klub przyjaciół Polski „Wisła”. Hasło klubu: Wszystko o Polsce. Cel — pogłębiać przyjaźń radziecko-polską (…).
Niemal wszyscy Polacy przyjeżdżający do Irkucka są gośćmi klubu, a dziennikarze   — to już zasada. Stąd liczne publikacje w prasie polskiej o przyjaciołach w Syberii(…).

I. Jurewicz
wysłannik „Czerwonego Sztandaru”
Irkuck – Wilnius
„Czerwony Sztandar” 31 grudnia 1976 rok

Przed 19 laty: Znaki odrodzenia wiary. Nowa Kalwaria na Białorusi

24 czerwca w święto Jana Chrzciciela parafia mosarska na Białorusi przeżywała wzruszające chwile uroczystego poświęcenia Kalwarii Męki Pańskiej. Poświęcenia dokonał na specjalne upoważnienie Metropolity Mińsko-Mohylewskiego JE. Kardynała K. Świątka dziekan głębockiego Dekanatu ks. Cyryl Klimowicz.
Mimo ulewnego deszczu setki wiernych zgromadziły się obok parafialnego cmentarza, by uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu.
Mosarz – nieduża miejscowość w północno–zachodniej części Białorusi. Przed II wojną światową należąca do Archidecezji Wileńskiej. Znana od XV wieku jako historyczna posiadłość Korsaków, Brzostowskich i Piłsudskich. Jako parafia  szczególnie zasłynęła od czasu kiedy w 1838 do kościoła mosarskiego zostały przewiezione relikwie św. Justyna Męczennika. Odtąd zawsze były otaczane czcią i przywiązaniem ludności nie tylko katolickiej, ale i prawosławnej. Pielgrzymowali  do tego miejsca wierni z dalekich okolic niemal całej Wileńszczyzny(…).
Kalwarię budowała cała mosarska parafia, każda wieś należąca do niej postawiła swoją kapliczkę, a kilka z nich zostało ufundowanych przez poszczególne rodziny. Przywieziono na uroczyste poświęcenie, jako relikwie kamienie z Golgoty w Ziemi Świętej oraz ziemię z Kalwarii Wileńskiej.

Inf. wł.

„Kurier Wileński”
13 lipca 1995 rok