Warsztaty na temat praw człowieka w szkołach polskich

Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z podstawowymi prawami człowieka, międzynarodowymi przepisami            Fot. archiwum
Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z podstawowymi prawami człowieka, międzynarodowymi przepisami Fot. archiwum

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) informuje o przeprowadzonych w dniach od 26 listopada do 3 grudnia 2014 r. warsztatach na temat międzynarodowej ochrony praw człowieka w 5 szkołach miasta Wilna i rejonu wileńskiego. Ostatni cykl szkoleń w szkołach mieliśmy we wrześniu br. — wtedy przeprowadziliśmy 15 szkoleń dla ponad 500 uczniów.

Warsztaty ruszyły 26 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej na Lipówce w Wilnie (w 9 i 10 klasach) oraz w Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie (w 10 klasie). 1 grudnia odwiedziliśmy uczniów klas 9-10 ze Szkoły Średniej w Czekoniszkach w rejonie wileńskim. Natomiast już 2 grudnia byliśmy na spotkaniu z uczniami dwóch dziewiątych klas w gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce. 3 grudnia zakończyliśmy cykl warsztatów na spotkaniu z uczniami Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego w Wilnie. W warsztatach wzięło udział 101 uczniów.

Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z podstawowymi prawami człowieka, najważniejszymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony tych praw, a także ze stosowaną na poziomie międzynarodowym praktyką.

Szczególną uwagę w czasie warsztatów zwrócono na kwestię praw dziecka. Praktyczna część spotkania przeznaczona była na grę „Wyraź swoje prawa!”, podczas której uczniowie nie używając pewnych słów musieli opisać prawa człowieka w taki sposób, aby pozostali uczniowie mogli odgadnąć, jakie prawo zostało przedstawione. Na koniec szkoleń wszyscy uczestnicy otrzymali ufundowane przez EFHR upominki (broszury Rady Europy „Prawa i wolności w praktyce”.

Inf. EFHR