W perspektywie kilku najbliższych lat – podróż z Wilna na Białoruś zelektryfikowanym pociągiem

15 grudnia na stacji kolejowej w Nowej Wilejce rozpoczęły się prace elektryfikacji odcinka – Nowa Wilejka- Kiwiszki – Kiena – granica państwowa z Białorusią. Jest to drugi projekt elektryfikacji kolei w kraju i pierwszy w historii niepodległej Litwy.

Po zrealizowaniu tego projektu będzie zwiększona atrakcyjność transportu kolejowego w przewożeniu pasażerów i ładunków, zmniejszone zanieczyszczenie środowiska, skrócony czas podróży do sąsiedniego kraju. Projekt przyczyni się również do wzmocnienia dwustronnych stosunków Litwy i Białorusi. Znaczący dla sąsiednich krajów projekt modernizacji infrastruktury kolejowej planuje się zakończyć w marcu 2016. roku.
Głównym wykonawcą projektu jest spółka intelektualnych rozwiązań technicznych „Fima”. Posiada ona duże doświadczenie i stale poszerza kompetencje w projektach modernizacji kolei nie tylko na Litwie, ale także na Białorusi i Łotwie.

W najbliższym roku specjaliści spółki założą prawie 138 km kontaktowej sieci miedzianej i ponad 165 km sieci z brązu, zbudują ponad 2000 konstrukcji metalowych. Ogółem będzie zelektryfikowany odcinek kolei o długości 28,6 km, zrekonstruowana podstacja trakcji w Nowej Wilejce.

Projekt „Elektryfikacja IX korytarza. Etap I” to część projektu międzypaństwowego, obejmującego elektryfikację odcinka na Litwie i Białorusi kolei Nowa Wilejka – Kiena – granica państwa – Gudogai – Mołodeczno po stronie litewskiej. Projekt jest realizowany przez ZSA „Lietuvos geležinkeliai“ we współpracy oraz koordynacji prac z przedstawicielami kolei białoruskich.

16 grudnia na peronie kolejowym w Nowej Wilejce założono fundament podpory dla nowej pierwszej zelektryfikowanej linii trakcyjnej. Do niej, pod obserwacją przedstawicieli rządu i biznesu, polityków, mediów, została symbolicznie wkopana kapsuła daty z listem dla przyszłych pokoleń. W uroczystej ceremonii uczestniczył premier Algirdas Butkevičius, zastępca mera rejonu wileńskiego Czesław Olszewski, przedstawiciele ZSA „Lietuvos geležinkeliai“ ir ZSA „Fima“.
Projekt planuje się finansować ze środków UE okresu 2014-2020.