Więcej

  W perspektywie kilku najbliższych lat – podróż z Wilna na Białoruś zelektryfikowanym pociągiem

  Czytaj również...

  15 grudnia na stacji kolejowej w Nowej Wilejce rozpoczęły się prace elektryfikacji odcinka – Nowa Wilejka- Kiwiszki – Kiena – granica państwowa z Białorusią. Jest to drugi projekt elektryfikacji kolei w kraju i pierwszy w historii niepodległej Litwy.

  Po zrealizowaniu tego projektu będzie zwiększona atrakcyjność transportu kolejowego w przewożeniu pasażerów i ładunków, zmniejszone zanieczyszczenie środowiska, skrócony czas podróży do sąsiedniego kraju. Projekt przyczyni się również do wzmocnienia dwustronnych stosunków Litwy i Białorusi. Znaczący dla sąsiednich krajów projekt modernizacji infrastruktury kolejowej planuje się zakończyć w marcu 2016. roku.
  Głównym wykonawcą projektu jest spółka intelektualnych rozwiązań technicznych „Fima”. Posiada ona duże doświadczenie i stale poszerza kompetencje w projektach modernizacji kolei nie tylko na Litwie, ale także na Białorusi i Łotwie.

  W najbliższym roku specjaliści spółki założą prawie 138 km kontaktowej sieci miedzianej i ponad 165 km sieci z brązu, zbudują ponad 2000 konstrukcji metalowych. Ogółem będzie zelektryfikowany odcinek kolei o długości 28,6 km, zrekonstruowana podstacja trakcji w Nowej Wilejce.

  Projekt „Elektryfikacja IX korytarza. Etap I” to część projektu międzypaństwowego, obejmującego elektryfikację odcinka na Litwie i Białorusi kolei Nowa Wilejka – Kiena – granica państwa – Gudogai – Mołodeczno po stronie litewskiej. Projekt jest realizowany przez ZSA „Lietuvos geležinkeliai“ we współpracy oraz koordynacji prac z przedstawicielami kolei białoruskich.

  16 grudnia na peronie kolejowym w Nowej Wilejce założono fundament podpory dla nowej pierwszej zelektryfikowanej linii trakcyjnej. Do niej, pod obserwacją przedstawicieli rządu i biznesu, polityków, mediów, została symbolicznie wkopana kapsuła daty z listem dla przyszłych pokoleń. W uroczystej ceremonii uczestniczył premier Algirdas Butkevičius, zastępca mera rejonu wileńskiego Czesław Olszewski, przedstawiciele ZSA „Lietuvos geležinkeliai“ ir ZSA „Fima“.
  Projekt planuje się finansować ze środków UE okresu 2014-2020.

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...