25 tabletów w darze uczniom rejonu wileńskiego

Na radość dzieci z Rudominy telewizor powędruje do świetlicy „Kropla Nieba”
Na radość dzieci z Rudominy telewizor powędruje do świetlicy „Kropla Nieba”

Już od kilku lat delegacja zaprzyjaźnionej gminy Olecko na czele z burmistrzem Wacławem Olszewskim przywozi dary na wileńszczyznę. W roku bieżącym dotarły paczki z artykułami spożywczymi, słodyczami dla najmłodszych, tablety oraz duży telewizor LCD.

25 uczniów szkół rejonu wileńskiego otrzyma na Gwiazdkę nowe tablety – dar od przyjaciół z gminy Olecko. Wydział Oświaty samorządu rejonu wileńskiego rozdysponował tablety po jednym dla każdego gimnazjum, szkół średnich oraz dla szkół podstawowych, których wychowankowie wykazują dobre wyniki.

Intencją jest obdarowanie tabletami uczniów, których rodziny mają mniejsze możliwości finansowe,  by dzieci miały większą motywację do nauki. Artykuły spożywcze, ufundowane przez Prezesa Zarządu spółki z o.o. TESCO Polska Pana Ryszarda Tomaszewskiego, powędrują wraz z telewizorem do świetlicy „Kropla Nieba”, mieszczącej się w Rudaminie.
Kierujemy serdeczne podziękowania Burmistrzowi gminy Olecko Panu Wacławowi Olszewskiemu, zastępcy Henrykowi Trznadel, którzy stale pamiętają i na różne sposoby wspierają wileńszczyznę. Panu Krzysztofowi Witkowskiemu za zorganizowanie transportu darów, Panu Kazimierzowi Rupińskiemu za ufundowanie sprzętu elektronicznego. W podziękowaniu za dary Pani Mer Maria Rekść wręczyła dobrodziejom smakołyki w postaci stulistnika tatarskiego.