Na naszych łamach…

arch 27-2Przed 61 laty: Przedświąteczne depesze informacyjne

Zbliża się nowy rok – 1954 – czwarty rok piątej pięciolatki. Dla ludzi radzieckich stało się tradycją witać święto nowymi podarkami wytwórczymi. W tych dniach ze wszystkich krańców Litwy Radzieckiej napływają radosne wiadomości — liczne załogi fabryk, zakładów przemysłowych, kombinatów, nowych budowli, transportu, meldują o swych osiągnięciach ku sławie ukochanej Ojczyzny, w imię komunizmu.
Rok 1953 był rokiem niezwykłego entuzjazmu politycznego i wytwórczego pracujących. Historyczne uchwały XIX Zjazdu KPZR, piątej Sesji Rady Najwyższej Związku SRR, Wrześniowego Plenum KC KPZR, przewidujące stworzenie w najbliższych 2-3 latach obfitości produktów dla ludności i surowców dla przemysłu natchnęły masy pracujące naszej republiki do nowych czynów pracy(…).
***
Wesoło spędzają ferie zimowe uczniowie Trakai. W szkołach średniej i siedmioletniej odbędą się choinki noworoczne i zbiorowe wycieczki. Nauczyciele t. t. Animucka i Klimowicz przeprowadzą konferencję czytelników, tematem której będzie powieść Fadiejewa „Młoda gwardia”. Młodzi uczniowie omówią książkę Osiejewej „Wasiek Trubaczow i jego towarzysze”(…).
***
Dnia 27 grudnia w Zakopanem zmarł w wieku 59 lat wybitny poeta polski Julian Tuwim.
Zgon znakomitego poety i postępowego działacza społecznego J. Tuwima boleśnie odczuwa cała ludzkość postępowa. Jest to niepowetowana strata dla literatury polskiej, dla całej literatury postępowej.
***
W latach powojennych w Wilniusie na szeroką skalę rozwinęło się budownictwo indywidualne. Od roku 1945 zbudowano blisko 400 domów 3-5 pokojowych o ogólnej powierzchni mieszkaniowej w przybliżeniu 17 tysięcy metrów kwadratowych. Na peryferiach miasta pojawiły się 23 nowe ulice. W roku bieżącym wybrukowano 9 nowych ulic, zabudowanymi indywidualnymi domami mieszkalnymi, w tej liczbie ulice Gorkiego, Kapsukasa-Mickevičiusa, Strazdialisa i inne(…).
„Czerwony Sztandar”
29-31 grudnia 1953 r.

arch 27-1Przed 50 laty: Wielki sukces sztuki litewskiej

Około 50 tysięcy widzów oglądało widowiska Państwowego Teatru Opery i Baletu Litewskiej SRR, którego gościnne występy z wielkim powodzeniem odbywały się na scenie Kremlowskiego Pałacu Zjazdów. Goście zapoznali moskwiczan z narodowymi  baletami litewskimi „Na wybrzeżu morza”, „Eglė – królowa wężów” oraz z klasycznym baletem „Sylwia”.
Szczególne zainteresowanie widzów stołecznych wywołała pokazana w Kremlowskim Pałacu Zjazdów wystawiana opera-bajka S. Prokofjewa (według motywu C. Gozzi) „Miłość do trzech pomarańczy”(…).
Na przedstawieniu, które odbyło się z wielkim powodzeniem obecni byli towarzysze  G. Woronow z małżonką, A. Mikojan, N. Chruszczow z małżonką, L. Jefremow.
„Sztandar Lenina” – nowa pieśń, ułożona przez kompozytora V. Laurušasa wykonana została na zakończenie koncertu.

Ostatnie tegoroczne spotkania z Czytelnikami

Pracownicy redakcji „Czerwony Sztandar” odbyli ostatnio szereg spotkań z młodzieżą szkolną i akademicką. W grudniu zorganizowano konferencję Czytelników w Wileńskiej Szkole Pedagogicznej(…).
Przed tygodniem przedstawiciel redakcji spotkał się z uczniami klas z polskim językiem wykładowym Wileńskiej Szkoły Wieczorowej nr 2 (…).
Kolejna konferencja Czytelników „Czerwonego Sztandaru” i rejonowej gazety „Sowietskaja Ziemia” odbyła się w kołchozie „Kimbartiškis” Zarasajskiego Zjednoczenia Produkcyjnego.

Maciej życzy: Szczęśliwego Nowego Roku

W tę noc kuranty kremlowskie znowu wybiją dwunastą. Na naszym progu stanie nowy  rok — 1964. Przy tej okazji gratuluję wszystkim uświadomionym pracowitym ludziom, pozdrawiam moich Czytelników. Wznieśmy drodzy Przyjaciele kielich szampana za nowy rok, za dalsze zwycięstwa w pracy.
A z biurokratami, leniuchami i samogoniarzami spotkamy się jeszcze w przyszłym  roku. Starczy pracy dla mego bijaka, z jego pomocą wytępimy ich.
Pomyślności w pracy, dobrego zdrowia, szczęścia w życiu, drodzy Czytelnicy.Wasz Maciek z bijakiem za pasem
„Czerwony Sztandar”
28-29 grudnia 1963 r.

Przed 38 laty: 20 miesięcy wytężonej pracy

Niecałe dwa lata minęły od chwili, gdy na przedmieściu Szalczininkai budowlani 9-ego zarządu zjednoczenia „Wilniusstroj” ogrodzili deskami pusty plac i wskazali operatorom koparek, gdzie mają przygotować pierwszy wykop pod fundament(…).
Stawka była poważna. Należało w krótkim czasie zbudować największy w rejonie skomplikowany obiekt socjalny – cały kompleks gmachów kompleksu leczniczego. Państwo wyasygnowało na ten cel 2,3 mln rubli, niezbędne materiały, sprzęt, zaś budowlani stolicy pośpieszyli z pomocą, przekazując całą budowę zarządowi nr 9 z doświadczonym praktykiem, inżynierem Antanasem Povilionisem na czele (…).
Obecnie, gdy minęło już tych 20 uciążliwych miesięcy pracy, można powiedzieć, że dobre chęci, zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, rzeczowa atmosfera i życzliwość, które panowały na cotygodniowych naradach oraz w praktyce codziennej wypełniły luki w brakach doświadczenia i sprawach organizacyjnych(…).
Już w styczniu 1977 roku poliklinika otworzy przed pacjentami swoje podwoje, codziennie zdoła obsłużyć 200-300 osób.

Muzyka w noc noworoczną

Miasto nasze może szczycić się piękną tradycją – w noc noworoczną w największych salach koncertowych spotkają się melomani, by pożegnać odchodzący rok(…).
W Pałacu Sportu organizowane są noworoczne rewie estradowe.
Filharmonia Wileńska przyszykowała dwie niespodzianki. Po raz pierwszy melomanów zaprasza na koncert noworoczny stylowe wnętrze Białej Sali w odrestaurowanym Pałacu Sztuki na Placu Kutuzowa.
Ciekawie zapowiada się również wieczór muzyki organowej w białym kościele Bonifratrów na tymże placu.
„Czerwony Sztandar”
29-31 grudnia 1976 r.

Przed 15 laty: Gwiazdkowy prezent prezydenta Litwy dla rejonu wileńskiego

Przed kilkoma dniami prezydent Litwy Valdas Adamkus podpisał dekret o nadaniu  herbu rejonowi wileńskiemu.
Długą i ciernistą drogę pokonała idea samorządu rejonu wileńskiego, zanim została zrealizowana(…).
Pomysł wprowadzenia do heraldyki Litwy herbu rejonu wileńskiego po raz pierwszy był przedstawiony komisji heraldyki Kancelarii Prezydenta jeszcze w ubiegłym roku. Nie od razu pierwszy projekt znalazł poparcie, specjalnie powołana komisja badała historię rejonu, dotychczasowa heraldykę Wileńszczyzny. Kierując się materiałami historycznymi i ikonograficznymi ustaliła, że rejon wileński jest jedynym spadkobiercą starej heraldyki i zasługuje na odrębny herb(…).
Lista literatury historycznej na temat heraldyki Wielkiego Księstwa Litewskiego, Polski, Imperium Rosyjskiego jest bardzo obszerna, przeważają jednak stare  wydania w języku polskim(…).
Herb ten jest trzecim herbem rejonowym w kraju. Tego rodzaju symbolikę mają rejony poswolski i trocki. Dotychczas raczej herby przyznawano miastom.

„Kurier Wileński”
30 grudnia 1999 r.

Przed 7 laty: Pytania do świętego Mikołaja

Jakie wydarzenia były dla Litwy najważniejsze w mijającym roku?
Rok 2006 był wyjątkowo bogaty w znaczące dla naszego kraju wydarzenia. Najważniejsze niewątpliwe było sprzedaż rafinerii „Mažeikų nafta” dla PKN Orlen. Strategiczne partnerstwo Litwy i Polski po dziesięciu niekończących się  deklaracji wreszcie zaczęło nabierać konkretnych kształtów. Kolejnym znaczącym wydarzeniem było wycofanie się z aktywnej polityki osoby, która przez minione prawie 20 lat wywierała ogromny wpływ na życie kraju – mam na myśli Algirdasa Brazauskasa. W mijającym roku zgasła gwiazda innego nietuzinkowego polityka Wiktora Uspaskicha. Już przez pół roku Litwą w miarę skutecznie kieruje rząd mniejszościowy. Niestety mijający rok nie rozpieszczał mieszkańców kraju – zbyt powoli wzrastał poziom życia, nadal setki tysięcy naszych współobywateli  poszukiwało szczęścia na obczyźnie, jak w poprzednich latach tysiące Polaków na Wileńszczyźnie nie mogło odzyskać ziemi.
Już dziś widać, że rok 2007 będzie wyjątkowo burzliwy. Przykra niespodzianka może nas czekać już 1 stycznia, gdyby Rosja i Białoruś nie domówiły się o cenach gazu. Dalej – w lutym mamy wybory samorządowe, no i niewątpliwie rok 2007 będzie przebiegał pod znakiem wyborów parlamentarnych.
„Kurier Wileński”
grudzień 2006 r.