Więcej

  Na naszych łamach…

  Czytaj również...

  Przed 34 laty: Współpraca uczelni trwa

  Owocna, wzajemnie korzystna współpraca między Wileńskim Państwowym Instytutem Pedagogicznym i Uniwersytetem Wrocławskim im. B. Bieruta ma już swoją historię. Pierwsze porozumienie między tymi uczelniami o współpracy naukowej i kulturalnej podpisane zostało 3 listopada 1969 r. podczas pobytu w Wilniusie delegacji Uniwersytetu Wrocławskiego z prorektorem prof. A. Opolskim i dziekanem wydziału humanistyki prof. M. Klimowiczem na czele (…).
  W ciągu ubiegłego dziesięciolecia praktykę we Wrocławiu odbyło 200 studentów polonistyki naszego instytutu specjalizujących się oprócz podstawowej specjalności również w dodatkowej — historii bądź geografii. Równą liczbę studentów z PRL w ciągu tego okresu przyjął nasz instytut (…).
  W następnym pięcioleciu nadal będzie się realizować wymianę grup studentów dla zapoznawczej praktyki produkcyjnej w Wilniusie i Wrocławiu. A także wzajemną wymianę pracowników naukowych dla wygłaszania wykładów, wspólnej pracy naukowej, konsultacji, udziału w międzyuczelnianych konferencjach naukowo-teoretycznych.
  W nowym porozumieniu rozszerzono punkty dotyczące wspólnych badań naukowych. W rocznych planach roboczych o współpracy przewiduje się wydelegowanie specjalistów na 10 dni (po jednym z każdej strony) dla uzgodnienia i koordynacji wspólnych badań naukowych (…).
  W. Czeczot
  docent, zasłużony wykładowca
  Litewskiej SRR
  „Czerwony Sztandar”
  6 stycznia 1981 r.

  Przed 24 laty: Kurs religii dla młodzieży akademickiej

  Od września ubiegłego roku we wszystkich szkołach zostały wprowadzone lekcje religii. Tam, gdzie prowadzi się je na odpowiednim poziomie, katecheci mają ambitny program i mają ambicje go realizować. Uczniowie, którzy będą w ciągu kilku lat pilnie uczęszczali na te lekcje, znacznie rozszerzą swój widnokrąg religijny zarówno w sferze szerszego poznania prawd wiary i uzasadnienia swoich poglądów i przekonań, jak też w sferze etyki chrześcijańskiej, moralności na co dzień (…).
  Wszystko to zostało właściwie poza zasięgiem młodzieży.
  Z tego względu organizuje się wykłady religii dla młodzieży akademickiej bądź pracującej. Chętnie będą widziani też maturzyści szkół, jak i młodzież po studiach.
  Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 14 stycznia, o godzinie 18 w lokalu 5 Szkoły Średniej. Tam się uzgodni najodpowiedniejszy dla wszystkich czas, miejsce i częstotliwość zajęć. Zostanie też rozpatrzona możliwość założenia Klubu Młodzieży Katolickiej oraz ewentualne formy jego działalności.
  Droga Młodzieży! Odpowiedzmy swoją postawą życiową na skierowane do Was słowa Ojca św.: „Nie szukajcie gdzie indziej tego, co może Wam dać tylko Chrystus”.

  Jan Mincewicz
  członek komisji katechetycznej
  Archidiecezji Wileńskiej
  „Kurier Wileński”
  9 stycznia 1991r.

  Uczestnicy zebrania złożyli podpisy pod petycjami, które skierują do najwyższych władz kraju Fot. Marian Paluszkiewicz
  Uczestnicy zebrania złożyli podpisy pod petycjami, które skierują do najwyższych władz kraju
  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Przed 15 laty: Urzędnicy nie przybyli do rolników

  Na zapowiedziane wczoraj zebranie mieszkańców wsi Ciechanowiszki w rejonie wileńskim walnie stawili się pretendenci do odzyskania własności ziemskiej. Sala miejscowego Domu Kultury była wypełniona.
  Zamierzali oni przed wysoką władzą: dyrektorem Departamentu Regulacji Rolnych i Prawa, Ministerstwa Rolnictwa oraz naczelnikiem Administracji Powiatu Wileńskiego wyłuszczyć swoje pretensje, zażądać wyjaśnienia przyczyny hamowania zwrotu ziemi prawowitym właścicielom. Bo jeżeli w skali kraju reprywatyzacja gruntów sięga 65-80 procent, to w rejonie wileńskim zaledwie 30 proc.
  Jak powiedziała mer rejonu wileńskiego Leokadia Janušauskienė, chociaż w przededniu spotkania wysocy urzędnicy powiatowi zapowiadali swój udział w zebraniu, jednak dzisiaj się nie stawili.
  — Widocznie wiatr powiał w innym kierunku — zażartowała.
  — Tyle narobili, że się wstydzą ludziom na oczy pokazać — padła replika z sali (…).
  Zebrani jednomyślnie poparli propozycję przewodniczącego Związku Właścicieli Ziemi gminy zujuńskiej Mieczysława Jancewicza, żeby wyrazić wotum nieufności naczelnikowi Powiatu Rejonu Wileńskiego, który popełnił niejeden grzech, przydzielając cudzą ziemię, oraz domagać się zwolnienia z zajmowanego stanowiska Nausasa, który „pokazał jak umie dzielić ziemię”. Jednomyślnie poparli też propozycję przekazania do gestii rejonów reprywatyzację ziemi i reformę rolną.
  Danuta Danowska
  „Kurier Wileński”
  13 kwietnia 2000 r.

  Afisze

  Więcej od autora

  Jak i dlaczego pandemia stała się „infodemią”?

  Chociaż od początku pandemii minęły prawie trzy lata, konsekwencje dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego są nadal odczuwalne, a dezinformacja i przekłamania nie ustąpiły. Według dyrektora Wileńskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, psychiatry Martynasa Marcinkevičiusa, w obecnym okresie stan psychiki społeczeństwa determinuje nie...

  VI Międzynarodowy Festiwal Monospektakli MonoWschód 2022, Wilno / Troki / Rudomino /

  — W dzisiejszych, trudnych czasach, szczególnie w dziedzinie sztuki, aktor często zostaje sam ze swymi myślami oraz osobistym spojrzeniem na świat. Dajmy mu szansę na spotkanie sam na sam z widzem, by się mógł dla nich otworzyć, podzielić się...

  Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela 2022!

  Drodzy Nauczyciele, Szanowni Pedagodzy, Nieocenieni Wychowawcy, W Waszym dniu składamy Wam hołd i najserdeczniejsze życzenia. Rozumiejąc, z jakimi wyzwaniami musicie się mierzyć każdego dnia — a w tym roku szczególnie — życzymy siły, cierpliwości, ale też widocznych efektów pracy. Niech...

  Šimonytė na Forum Bezpieczeństwa w Warszawie. Spotka się z Morawieckim

  Kierownicy rządów wezmą udział w debacie otwierającej wydarzenie „Europa w stanie wojny: wsparcie Europy Środkowo-Wschodniej dla Ukrainy”. Šimonytė weźmie również udział w ceremonii wręczenia Nagrody Rycerza Wolności, podczas której uhonorowany zostaną Ukraińcy. Warszawskie Forum Bezpieczeństwa to jedna z najważniejszych europejskich...