Dla rozwoju i kariery – nowy sprzęt komputerowy

Nowoczesny sprzęt zapewni uczniom dostęp do usług związanych z poradnictwem zawodowym
Nowoczesny sprzęt zapewni uczniom dostęp do usług związanych z poradnictwem zawodowym

Służba pedagogiczno- psychologiczna rejonu wileńskiego (dalej SPP) nadzoruje poradnictwo zawodowe i rozwój kariery w szkołach rejonu wileńskiego i uczestniczy w projekcie Centrum Edukacji Nieformalnej Litwy „Stworzenie i rozwój infrastruktury kariery oświatowej w kształceniu ogólnym i zawodowym”.

Główny cel projektu – stworzenie, odnowienie i realizacja infrastruktury oświatowej dla kształcenia kariery w szkołach ogólnokształcących, zapewnienie ciągłości i dostępności poradnictwa zawodowego (kształcenie dla kariery, doradztwo zawodowe i poradnictwo), stworzenie równych szans dla wszystkich uczestników systemu edukacji.
Podczas realizacji projektu tuż przed Bożym Narodzeniem dla szkół ogólnokształcących rejonu wileńskiego przekazano 34 komputery przenośne, z których będą korzystać specjaliści kariery w szkołach. Dla uczniów pięciu największych instytucji edukacji rejonu (Gimnazjum Gedymina w Niemenczynie, Gimnazjum K. Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, gimnazja w Pogirach i Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie) również kupiono zestawy tabletów komputerowych, w sumie 140 sztuk, które zostaną przeznaczone do udzielania usług poradnictwa zawodowego i edukacji kariery.

Wartość przekazanego sprzętu – ponad 300 tys. litów (87 tys. euro).
Dyrektor SPP rej. wileńskiego Roman Juchniewicz był zadowolony, że nabyty z funduszy projektu sprzęt komputerowy stworzy lepsze warunki do organizacji i prowadzenia poradnictwa zawodowego, do kształcenia umiejętności zarządzania karierą, korzystania z nowych, nowoczesnych i atrakcyjnych dla uczniów metod poradnictwa, zadań e-metodologicznych, oraz pozwoli uczniom efektywniej planować swoją przyszłość i karierę zawodową.