Udział w projekcie „Odkrywamy naszą historię”

Podczas gali finałowej III Konkursu „Odkrywam naszą historię” w gmachu Sejmu RP
Podczas gali finałowej III Konkursu „Odkrywam naszą historię” w gmachu Sejmu RP

18 września 2014 r., z okazji trzydziestej rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, w Polsce był ogłoszony III konkurs pt. „Odkrywamy naszą historię’’.

Zadanie konkursu polegało na tym, aby na podstawie dostępnych źródeł i własnych przemyśleń rozwinąć myśl papieża Jana Pawła II: „Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci, tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach – i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, tworzył ją ksiądz Jerzy Popiełuszko.“ (7 czerwca 1991 r., Wrocław)
Prace konkursowe mogły być w formie referatu, prezentacji multimedialnej lub plakatu. Uczniowie Szkoły Średniej w Ławaryszkach postanowili uczestniczyć w tym konkursie, ponieważ ks. Jerzy Popiełuszko jest osobą godną naśladowania, wspaniałym wzorem wiary, miłości, odwagi, walki dobra ze złem.

W przygotowaniach do konkursu pomagali nam nasi nauczyciele. Moja pierwsza pani, Helena Rynkiewicz oraz obecna wychowawczyni p. Katarzyna Misiewicz czuwały nad nami, pomagały dobierać niezbędną literaturę, zdjęcia, dbały o atrakcyjność formy, estetykę prac. W zapisywaniu materiałów na nośnikach DVD pomagał nauczyciel informatyki pan Mieczysław Podlecki. Prace plastyczne wykonywaliśmy pod opieką nauczycielki plastyki, pani Lidii Wasiljewej.
W listopadzie najlepsze prace uczniów naszej szkoły zostały zakwalifikowane do finału konkursu.
Niezmiernie byliśmy szczęśliwi, kiedy zostały ogłoszone wyniki konkursu. Okazało się, że cztery uczennice naszej szkoły zostały laureatkami głównych nagród: Jula Stankiewicz i Agnieszka Miłto, uczennice klasy 8, zdobyły II miejsce za wykonanie plakatu, Brygita Stefanowicz, uczennica klasy 12 – II miejsce za referat, a ja zdobyłam I miejsce i nagrodę – wycieczkę do Brukseli.

29 grudnia 2014 roku w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród, w której z Brygitą brałyśmy udział. Fundatorami nagród byli prof. Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz poseł na Sejm RP Mariusz Błaszczak. Wśród zacnych i dostojnych gości był również brat bł. Jerzego, pan Józef Popiełuszko z małżonką.
Dwudniowy pobyt w Warszawie pozostawił nam mnóstwo pięknych, miłych, niezapomnianych wrażeń na długie lata. Jesteśmy szczęśliwe i dumne, że jesteśmy Polkami, że czujemy się w Polsce jak w domu.

W imieniu uczniów Szkoły Średniej w Ławaryszkach w pragnę podziękować wszystkim, kto przyczynił się do organizacji i przebiegu tego święta. Szczególnie dziękujemy naszej dyrektor szkoły, pani Annie Ancewicz oraz wszystkim nauczycielom, którzy nas uczą, wychowują, stale czuwają i opiekują się nami.
Aldona Połońska,
uczennica klasy 12
Szkoły Średniej w Ławaryszkach