Więcej

  Zebranie dyrektorów szkół rejonu wileńskiego: o zmianach w egzaminach w 2015 roku

  Czytaj również...

  Podstawowym tematem spotkania były zmiany w organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminów maturalnych 2015 roku
  Podstawowym tematem spotkania były zmiany w organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminów maturalnych 2015 roku

  22 stycznia w siedzibie administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie dyrektorów szkół rejonu wileńskiego. Z podstawowym tematem spotkania „Zmiany w organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminów maturalnych 2015 roku” wystąpiła zastępca Wydziału Oświaty Samorządu Zofia Ryżowa.

  Jedną z najważniejszych zmian w zdawaniu egzaminów, jak twierdziła Z. Ryżowa, będzie tworzenie jak najlepszych warunków do zdawania egzaminów dla dzieci szczególnej troski.

  – Niestety liczba dzieci z wrodzonymi lub nabytymi naruszeniami rozwoju lub opanowania niepokoju wewnętrznego z każdym rokiem rośnie i kierownicy placówek oświatowych powinni na to zwracać szczególną uwagę. Egzamin jest uwieńczeniem całego kursu ogólnokształcącego i naszym obowiązkiem jest pomóc tym dzieciom pomyślnie go zdać. Opiekować się taką osobą na egzaminie będą teraz musieli 3 wykwalifikowani specjaliści – mówiła pani Ryżowa.

  Wtórował jej też dyrektor Służby Pedagogiczno psychologicznej rejonu wileńskiego Roman Juchniewicz: Bardzo prosimy dyrektorów szkół, w których są takie dzieci, o informowanie służby, bowiem każde dziecko powinno być na ewidencji, byśmy mogli umożliwić mu specjalne warunki zdawania egzaminów – wydłużenie czasu egzaminów, zwiększenie dopuszczalnej ilości popełnionych błędów itd.

  Pani Ryżowa zwróciła też uwagę zebranych na wysoki stan napięcia emocjonalnego, który panuje w uczniach przed egzaminami: Często uczniowie stawiają się na egzamin bez dokumentu utożsamiającego: karty tożsamości, paszportu, prawa jazdy. Należy koniecznie przypominać, że bez dokumentu utożsamiającego młodemu człowiekowi nie będzie wydane zezwolenie na składanie matury.

  Roman Juchniewicz zapoznał dyrektorów szkół z planowanymi zmianami w programie Sprawdzianu osiągnięć wychowania podstawowego. Będą one dotyczyły także dzieci szczególnej troski, a mianowicie – utworzenia jak najlepszych warunków takim osobom do korzystania ze wspomnianego programu.

  Przypomnimy, że Sprawdzian osiągnięć programu wychowania podstawowego zawiera w sobie przeprowadzenie oceny i monitoringu poziomu wiedzy z przedmiotów programu wychowania podstawowego osoby, która wyraża chęć zdobycia wykształcenia podstawowego. Jednym z najważniejszych aspektów Sprawdzianu jest prawidłowe skierowanie lub zainteresowanie młodego człowieka zawodem, z którym on, być może zwiąże swe życie. Temu służą informacyjne wycieczki uczniów klas podstawowych do różnego rodzaju zakładów na terenie rejonu.

  – W ubiegłym roku udostępniliśmy 28 autobusów, które dostarczyły około 800 uczniów do różnego rodzaju zakładów, gdzie uczniowie mogli zapoznać się z ich specyfiką działalności – powiedział R. Juchniewicz. Dodał też, że i w tym roku Służba będzie kontynuowała takie wyjazdy.

  Starszy specjalista Wydziału oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Iwona Wojnicz przedstawiła planowane zmiany w programie Wychowania Przedszkolnego w roku 2015.
  Główną zmianą będzie wprowadzony obowiązek – od września 2015 roku – uczęszczania do grup przygotowania przedszkolnego (w szkołach) wszystkim dzieciom, które skończą w tym roku kalendarzowym 6 lat.

  Na zebraniu dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego były też omówione aktualia udziału szkół w projektach, konkursach, atestacji nauczycieli, bieżące i przyszłe sprawy finansowe.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...