Pierwsze posiedzenie rady w tym roku – szybko i skutecznie

Na zwołanym 30 stycznia br. posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego omówiono 38 kwestii i podjęto odpowiednie decyzje.

Radni jednogłośnie zaakceptowali zmianę typu i nazwy Szkoły w Rukojniach Rejonu Wileńskiego. Po pomyślnej akredytacji programu nauczania szkoła średnia stała się gimnazjum. Rada zatwierdziła również zmieniony statut szkoły, który będzie zarejestrowany w Rejestrze Osób Prawnych.
Rozważając kwestię podziału środków koszyka ucznia, postanowiono zużytkować 7 procent środków koszyka ucznia danego roku na poniższe potrzeby edukacyjne:
• organizację pomocy pedagogiczno – psychologicznej;
• organizowanie i realizację egzaminów dojrzałości;
• finansowanie modułów o kierunkach zawodowych w szkołach edukacji nieformalnej;
• finansowanie nieformalnych programów edukacji;
• wyrównanie różnic taryfowych współczynników płac nauczycieli w szkołach ogólnokształcących, przedszkolach i placówkach wychowania wczesnoszkolnego w celu zapewnienia dostępności oraz zapewnienia realizacji form różnorodności wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;·
• finansowanie nauczania mniej wybieranych języków obcych (francuski, niemiecki i inne) w mobilnych grupach edukacji.
Rada podjęła decyzję o przekazaniu do użytku Bibliotece Centralnej Samorządu Rejonu Wileńskiego pomieszczenia we wsi Sawiczuny gm. Rukojnie i we wsi Rudomino gm. Rudomino, które w tych miejscowościach będą wykorzystywane do prowadzenia działalności biblioteki, zapewnią mieszkańcom usługi biblioteczne i informacyjne, dostęp do publicznych źródeł informacji.
Poparcia i jednomyślnej akceptacji radnych doczekały się również projekty uchwał Rady, przedstawione przez Wydział Architektury i Planowania, dotyczące czterech nadziałów ziemi, znajdujących się w gminach Kowalczuki, Sużany, Rukojnie i Mejszagoła w celu utworzenia działek na potrzeby społeczne. W gminie Kowalczuki planowana jest budowa targowiska, a w Sużanach i Rukojniach – na potrzeby istniejącego cmentarza. Tymczasem w gminie Mejszagoła planuje się sformować działkę ziemi dla już istniejącego parkingu, dla urządzenia dwóch placów segregowania surowców wtórnych i boiska sportowego.