Więcej

  Pierwsze posiedzenie rady w tym roku – szybko i skutecznie

  Czytaj również...

  Na zwołanym 30 stycznia br. posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego omówiono 38 kwestii i podjęto odpowiednie decyzje.

  Radni jednogłośnie zaakceptowali zmianę typu i nazwy Szkoły w Rukojniach Rejonu Wileńskiego. Po pomyślnej akredytacji programu nauczania szkoła średnia stała się gimnazjum. Rada zatwierdziła również zmieniony statut szkoły, który będzie zarejestrowany w Rejestrze Osób Prawnych.
  Rozważając kwestię podziału środków koszyka ucznia, postanowiono zużytkować 7 procent środków koszyka ucznia danego roku na poniższe potrzeby edukacyjne:
  • organizację pomocy pedagogiczno – psychologicznej;
  • organizowanie i realizację egzaminów dojrzałości;
  • finansowanie modułów o kierunkach zawodowych w szkołach edukacji nieformalnej;
  • finansowanie nieformalnych programów edukacji;
  • wyrównanie różnic taryfowych współczynników płac nauczycieli w szkołach ogólnokształcących, przedszkolach i placówkach wychowania wczesnoszkolnego w celu zapewnienia dostępności oraz zapewnienia realizacji form różnorodności wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;·
  • finansowanie nauczania mniej wybieranych języków obcych (francuski, niemiecki i inne) w mobilnych grupach edukacji.
  Rada podjęła decyzję o przekazaniu do użytku Bibliotece Centralnej Samorządu Rejonu Wileńskiego pomieszczenia we wsi Sawiczuny gm. Rukojnie i we wsi Rudomino gm. Rudomino, które w tych miejscowościach będą wykorzystywane do prowadzenia działalności biblioteki, zapewnią mieszkańcom usługi biblioteczne i informacyjne, dostęp do publicznych źródeł informacji.
  Poparcia i jednomyślnej akceptacji radnych doczekały się również projekty uchwał Rady, przedstawione przez Wydział Architektury i Planowania, dotyczące czterech nadziałów ziemi, znajdujących się w gminach Kowalczuki, Sużany, Rukojnie i Mejszagoła w celu utworzenia działek na potrzeby społeczne. W gminie Kowalczuki planowana jest budowa targowiska, a w Sużanach i Rukojniach – na potrzeby istniejącego cmentarza. Tymczasem w gminie Mejszagoła planuje się sformować działkę ziemi dla już istniejącego parkingu, dla urządzenia dwóch placów segregowania surowców wtórnych i boiska sportowego.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...